Digitalt rehabilitering for lungesyke i koronaens tid

Koronaepidemien har ført til full stengning av LHLs rehabiliteringstilbud. Nå starter de et digital rehabiliteringstilbud til lungesyke.

LHL innfører trim over internett. Alt innhold blir produsert eller produseres fortløpende av ansatte i LHL. Foto: LHL

–  Vi håper at prosjektet vil gi oss muligheten til å gi et minimum av et rehabiliteringstilbud. Vi forventer at det kan hindre sykehusinnleggelser, samt at deltakerne får bedre livskvalitet, økt fysisk aktivitet og brutt sosial isolasjon. Denne pasientgruppen er en av de mest sårbare og utsatte med tanke på koronasmitte og må derfor være isolert, forteller prosjektleder Anne Edvardsen.

LHL skal starte digital rehabilitering til pasienter med alvorlig lungesykdom, som på grunn av koronaepidemien ikke kan delta på ordinær rehabilitering på LHL-sykehuset.

Tilbudet skal inneholde individuell oppfølging med tverrfaglig helsepersonell med undervisning og trening – levert på en plattform/app som kan brukes på mobil eller nettbrett. Denne plattformen skal inneholde

Prosjektet har fått støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

LHL vil følge opp hver enkelt pasient i fire uker. Foto: LHL

Søknadssammendrag

I forbindelse med koronapandemien er rehabilitering for pasienter med lungesykdom stengt på ubestemt tid. På LHL-sykehuset Gardermoen er alle pasienter innlagt til kompleks, tverrfaglig lungerehabilitering skrevet ut og alle nye innleggelser utsatt. Det var fra før lang ventetid til rehabiliteringstilbudet og sårbare pasienter har nå et redusert helsetilbud.

Brukerorganisasjonen LHL kontaktes daglig av bekymrede pasienter og pårørende. Det er et stort behov for tiltak som kan bryte isolasjon og få gitt noe av den rehabiliteringen pasientene nå får utsatt.

Målsetning
LHL ønsker å iverksette et digitalt rehabiliteringstilbud til lungesyke pasienter som har fått avbrutt eller utsatt rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen. Målet er at det individuelt tilpassede tilbudet skal bidra til å bedre helse og livskvalitet, samt forebygge unødige sykehusinnleggelser og uheldige konsekvenser ved å være isolert hjemme.

Målgruppe og deltakere
Det digitale rehabiliteringstilbudet tilbys voksne pasienter med alvorlig og/eller kompleks lungesykdom med komorbiditet fra hele landet som pga korona-pandemien ikke får mottatt planlagt rehabilitering.

Tidsplan
Avtale inngås medio april med teknologileverandør. Samtidig utvikles innhold og driftsmodell. Oppstart for første pasienter forventes i uke 17.

Metode
Ansatte i tverrfaglige team på sykehuset drifter tilbudet. Pasienter som samtykker får tilgang til en digital plattform (nettbrett eller mobil). Et utvalg vil evt. få måleutstyr. Plattformen skal inneholde videoløsning for kommunikasjon, videoer med trening og undervisning, link til «livestream» trening, podcast (Helsepodden) samt trenings-app. Alt enkelt tilgjengelig på samme grensesnitt. Materiale er produsert eller produseres fortløpende av ansatte i LHL. Den enkelte pasient følges i 4 uker. I drift estimeres det ca 20 nye pasienter per uke og totalt estimeres at 400 pasienter vil benytte seg av tilbudet.

Forventede resultat
Tilbudet skal bidra til å bedre helse og livskvalitet, samt forebygge unødige sykehusinnleggelser og uheldige konsekvenser ved å være isolert hjemme. Erfaringer fra digital oppfølging vil være nyttig å ta med i etterkant av pandemien.

Prosjektleder/forsker

Anne Edvardsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Et digitalt alternativt rehabiliteringstilbud til lungesyke
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020