Et godt samliv etter prostatakreften

En av syv menn får prostatakreft. Likevel er det for mange vanskelig å snakke om hvordan kreftbehandlingen kan påvirke samlivet.

Gjennom flere filmer møter du både par og single som forteller om samlivet etter prostatakreft. Illustrasjonsfoto: Prostatkreftforeningen

Hvis man er i et forhold, hvordan kan man, sammen med sin partner, tilpasse seg en ny situasjon med erektile utfordringer? Hvordan kan man skape intimitet i forholdet uten sex? Og dersom man ikke er i et forhold, hvordan håndterer man for eksempel ereksjonssvikt?

I dette filmprosjektet får du møte par og single som deler sine personlige historier. I tillegg er det laget en film som presenterer hjelpemidler mot ereksjonssvikt.

Se filmen her:

Se filmen her
1 av 7menn får prostratakreft

Rapport

Bakgrunn

Målene er å nå ut med informasjon knyttet til seksualitet og samliv etter prostatakreftbehandling. Det er mangel på kunnskap om seneffekter etter behandling. Prosjektet bidrar med erfarings- og kompetanseoverføring. Filmene er ment som dialogverktøy mellom pasienter, pasienter og pårørende, og mellom helsevesenet og de berørte. Målgruppen er menn med prostatakreft, deres pårørende og helsevesenet. Totalt utgjør prostatakreft 1/3 av alle krefttyper som rammer menn. For mange er det i utgangspunktet vanskelig å snakke om sex og utfordringer knyttet til problemer rundt seksualitet er enda vanskeligere å ta opp. Dette gjelder ikke bare pasienten og eventuelle partner, men vi vet også at enkelte fastleger sliter med å ta disse samtalene. Her er filmene et viktig dialogverktøy. I tillegg til filmen om hjelpemidler, så gir filmene med pasienter/pårørende tilgang til erfaringsoverføring som ikke har vært tilgjengelig tidligere.

Oppsummering

Prosjektperioden har gitt PROFO bedre forståelse av de utfordringer pasientene møter og vi setter stor pris på at vi kan være med å dekke kunnskapshull. Prosjektet skal leve videre og bidra til pasienter, pårørende og helsevesenet i fremtiden har mulighet til å få svar på spørsmål og lære mer om denne tematikken. Filmene er inkludert i vårt kontinuerlige likepersonsarbeid og flere av våre likepersoner bruker filmene som dialogåpnere. Vi ser behovet for å videreutvikle dette prosjektet og det vil bli videreført i PROFOs nye satsning på menn og livskvalitet.

Prosjektgjennomføring

Det har vært tre prosjektmøter samt et evalueringsmøte. Manus er godkjent i PROFOs hovedstyre samt Fagråd. Deltakere ble rekruttert via e-post/ Facebook. God responsen ga mulighet til å velge par og single i ulike aldre/ ulike historier. Dette har vært en styrke for prosjektet. I søknaden var sexolog Randi Gjessing oppført som faglig ansvarlig, men måtte trekke seg av helsemessige årsaker . Prosjektleder Heimdal trakk seg fra styret i i prosjektperioden av personlige årsaker. Sekretariatsleder i foreningen, A. Hole, gikk inn som prosjektleder. I tillegg til de seks personlige historiene, er det laget en informasjonsfilm med klinisk sexolog Haakon Aars. Han presenterer ulike hjelpemidler. Det brukes illustrasjoner for å tydeliggjøre budskapet. Denne filmen er dessverre noe forsinket grunnet sykdom og er til redigering og godkjenning. Filmen ettersendes i løpet av par uker. Grunnet byttet av faglig ansvarlig har prosjektet tatt noen lengre tid enn planlagt. Tidsjusteringen i manusarbeidet medførte en forskyvning av filminnspillingene. Så kom nedstengingen i forbindelse med koronapandemien. Dette medførte at filmene med personlige historier ikke ble spilt inn før i juni 2020.

Antall personer i målgruppen

5000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Siftelsen Dam Sluttrapport Seksualitet og samliv.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Ett av de første, og mest vanlige spørsmålene som melder seg i det man får en prostatakreftdiagnose, er hva vil skje med mitt seksualliv. Veldig mange blir fortalt om konsekvensene av behandlingen, men det er først når man står i det at man forstår omfanget av det. Å snakke om sex, erektil dysfunksjon, tap av lyst, lyst men prestasjonsvansker, med mer er vanskelig selv for friske mennesker. Vi ønsker å både legge til rette for at slike samtaler lettere kan tas, og i tillegg gi partnere av prostatakreftbehandlede bedre innsikt i sin partners situasjon.

Målsetting

Å lage informasjons- og opplysningsvideoer myntet på menn som har gjennomgått prostatakreftbehandling, og deres partnere. Vi vil opplyse om hvordan livet for mange behandlede er, slik at partnere av menn som har vanskelig for å fortelle om hvordan de har det, kan få bedre innsikt i situasjonen.

Målgruppe

Målgruppen er menn som har eller har hatt prostatakreft, og deres pårørende. For menn i alle faser av prostatakreftbehandling; før, under og etter behandling.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker derfor å lage en rekke med informasjons- og opplysningsvideoer myntet på menn som har gjennomgått prostatakreftbehandling, og deres partnere. Vi vil rekruttere en håndfull menn, og i noen tilfeller deres partnere, fra foreningen som ønsker å stille opp i disse videoene. Sammen med sexologen Randi Gjessing, som vi har et langt stående samarbeid med, vil vi gjennomføre 4-6 samtaler som fanges på film. Vi vil lage ulike varianter: et format vil være som et intervju av den som er tidligere kreftbehandlet der vedkommende deler sin historie og erfaringer; et annet format vil være en samtale mellom sexologen og vedkommende som er tidligere behandlet; og et siste format vil være samtale mellom sexologen og paret. Filmene vil være forholdsvis korte, 3-4 minutter, og vil ta for seg følgende tema: – Hvordan har kreftbehandlingen påvirket samlivet – Hvordan kan man, sammen med sin partner, forholde seg til en ny situasjon med erektile utfordringer – Hvordan kan man skape intimitet i forholdet uten sex – Hvilke hjelpemidler finnes og hvordan fungerer de På sistnevnte tema blir det aktuelt å bruke animasjon for å belyse hvordan man bruker f.eks sprøyteinjisert virkestoff som vil kunne gi en mekanisk ereksjon. D

Fremdriftsplan

August 2019: møter i prosjektgruppen. Fordeling av oppgaver. September 2019: Rekruttering til filmsnuttene. Oktober 2019: Intervju og endelig utvelgelse av deltakere. November 2019: Utarbeidelse av manus. Desember 2019: Kvalitetssikring hos deltakerne. Januar/februar 2020: Filming. Mars 2019: Klipping, redigering og teksting. Filmene legges ut på nett og markedsføres via sosiale media. Evaluering av prosjektet. April 2020: Skrive sluttrapport.

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Et godt samliv etter prostatakreften
Organisasjon
Prostatakreftforeningen
Beløp Bevilget
2019: kr 295 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
01.08.2020
Status
Avsluttet