Et liv uten allergisk sykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Allergiske sykdommer øker stadig og spesielt i den vestlige verden. Allergisk sykdom kan by på store utfordringer både psykisk og fysisk, og ikke minst medfører det store samfunnsøkonomiske kostnader. Å forebygge allergisk sykdom er avgjørende for å hindre at denne utviklingen fortsetter. Helsestasjonene er foreldre og barns første møtepunkt med helsevesenet. I og med at det er i starten av livet at immunforsvaret vårt i stor grad dannes, vil helsestasjoner være et naturlig sted å formidle informasjon om forebygging på, for å kunne gi barnet de beste vilkårene for en frisk start på livet.

Målsetting

Målet med prosjektet er å gi mødre og fedre god informasjon om forebyggende faktorer for allergisk sykdom, for å kunne gi barnet de beste forutsetningene for en frisk start på livet uten allergi, eksem og astma.

Målgruppe

Målgruppen er gravide og nybakte mødre og fedre, men også andre pårørende, helsesøstre, jordmødre og leger som er i kontakt med mor og barn.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen vil sammen med brukergruppen jobbe frem innholdet og designet i brosjyren. Brosjyren vil inneholde enkel og konkret informasjon om hvordan man kan forebygge allergisk sykdom, både astma, allergi og eksem. Brosjyren vil ta utgangspunkt i myndighetenes kostråd for gravide og de nasjonale retningslinjene for spedbarnsernæring. I tillegg vil det bli gitt supplerende og enkel informasjon om forebyggende kostholdstiltak og tiltak som kan gjøres i miljøet (hjemmet) rundt den gravide/nyfødte.

Fremdriftsplan

Januar: Oppstartmøte i prosjektgruppen Januar – august: Utarbeidelse av informasjon til brosjyre, samsnakk med eksperter på områdene September: Layout og design av brosjyre, godkjenning av ferdig brosjyre Oktober: Trykk av brosjyre, utarbeidelse av informasjonsskriv, og publisering av brosjyren på nett. November- Desember: Lansering av brosjyren, markedsføring, utsendelse av noen eksemplarer til alle helsestasjoner. Evaluering og sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport5.pdf

Prosjektleder/forsker

Guro Waage

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Et liv uten allergisk sykdom
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 115 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.01.2021
Status
Under gjennomføring