Et Ridderløft for para vintersporten

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ridderuka og den organiserte idretten opplever fallende rekruttering. I tillegg er det også høy alder på de som deltar. En utfordring er knyttet til å «finne» målgruppa rundt omkring i landet. Ridderuka er bra for å prøve aktiviteten. Et samarbeid med de ulike særforbundene slik at deltakere får en større innsikt i den aktuelle idretten. Kvalitets økter og kurs som skal bidra til økt mestring slik at deltakerne igjen kan ta dette med seg hjem mestringen til aktivitet i hverdagen. Økt hverdags aktivitet, fører til økt mestring som igjen kan føre til rekruttering inn i den organiserte idretten.

Målsetting

Det overordnede målet med prosjektet er å øke deltagelsen på Ridderuka og til para vintersport. I tillegg er et delmål å utvikle og heve kvaliteten på aktiviteten, skape mestring for varig aktivitetsglede og økt tilhørighet i forbindelse med nye vennskap på de sosiale møteplassene kursene skaper.

Målgruppe

Målgruppa er syns og bevegelseshemmede. Sammenlignet med den ordinære idretten har paraidretten en høyere snittalder da flere har skadet seg i voksen alder.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

De tre særforbundene Skiforbundet, Skiskytterforbundet og Brettforbundet ønsker å skape mer aktivitet med kvalitet på Ridderuka. Dette igjen for å skape økt mestring og derav økt rekruttering til parasporten gjennom varig aktivitetsglede. Prosjektet går ut på at hvert enkelt særforbund lager ulike økter knyttet til sin idrett som særlig går på ulike teknikk øvelser i tillegg til kurs og informasjon rundt treningslære. På denne måten vil de kunne bevisstgjøre deltaker rundt idretten. Tanken er at økt kunnskap og kjennskap innen aktiviteten gir økt mestring som igjen vil bidra til økt trivsel og glede over å holde seg fysisk aktiv i hverdagen. Dette igjen kan bidra til økt rekruttering.

Fremdriftsplan

Det spesifikke tilbudet må markedsføres i forbindelse med påmeldingen. Det må gis god innsikt og informasjon om de enkelte kursene på aktivitetene på nettsidene slik at det skapes trygghet for å melde seg på og delta uansett ferdighetsnivå.

Prosjektleder/forsker

Anne-Kristin Wadahl

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Et Ridderløft for para vintersporten
Organisasjon
Foreningen Ridderrennet
Beløp Bevilget
2021: kr 275 000
Startdato
14.03.2021
Sluttdato
31.03.2023
Status
Under gjennomføring