Et riktig stikk kan redde liv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Autoinjektor for adrenalin er et legemiddel som brukes av pasienter som trenger adrenalin øyeblikkelig ved alvorlige allergiske reaksjoner som f.eks vepsestikk eller matallergi.

Det selges årlig ca 17 000 autoinjektor for adrenalin til voksne og ca 4 000 til barn.

De som har autoinjektor for adrenalin må selv orientere pårørende, barnehagepersonell, skolen, arbeidskollegaer osv. om at de kan få behov for akutt behandling.

Autoinjektoren blir også kaldt adrenalinsprøyte, et merke er EpiPen.

De som kan komme i en situasjon hvor de må sette (stikke) en autoinjektor for adrenalin på andre har etterlyst opplæring.

I en akutt situasjon må autoinjektor for adrenalin settes så raskt som mulig. Det finnes pr. i dag en filmsnutt hvor det vises hvordan sprøyta settes, men ingen som forteller hvor viktig det er å stikke raskt, hvor viktig det er å ringe 113 og hvordan sprøyta skal oppbevares.

Mange kan havne i en situasjon hvor de akutt får behov for å stikke autoinjektor for adrenalin. Vi har for eksempel fått en henvendelse fra en mor som ikke kan sende sin sønn på 6 år med fly, da ingen av kabinpersonalet vil ta ansvar for å sette autoinjektor for adrenalin ved en eventuell allergisk reaksjon.Prosjektets målsetting
Målet med prosjektet er å lage en opplysningsfilm for bruk og oppbevaring av autoinjektor for adrenalin .Prosjektets målgruppe
Prosjektets målgruppe er pårørende, barnehagepersonell, skolen eller arbeidskollegaer til de som har alvorlig allergi.

Beskrivelse av gjennomføring
NAAF Region Nord vil engasjere en filmprodusent for produksjon av en opplysningsfilm hvor humor skal være et viktig virkemiddel for å fange oppmerksomhet og redusere frykt omkring bruk av autoinjektor for adrenalin.Ved bruk av film som medium blir prosjektet tilgjengelig for hele landet og for alle ledd i organisasjonen, og med riktig bruk av humor når vi ut til langt flere enn ved bruk av tradisjonelt informasjonsmateriell.

Filmen skal legges ut på våre nettsider og på sosiale medier som Facebook, twitter og You TubeProsjektets betydning
Personer som har autoinjektor for adrenalin kan for eksempel vise filmen til familie, venner, kollegaer osv. som en alternativ måte å fortelle at et lite stikk kan redde liv.

Fastlegene har begrenset med tid og ikke alltid anledning til å formidle informasjon om bruk av adrenalinsprøyte slik at foresatte og pårørende forstår og føler seg sikre på hvordan sprøyten skal settes. Selv om fastlegene har ansvaret for å informere nærmeste pårørende, har de selvsagt ikke mulig til å informere barnehage/skolepersonell, andre pårørende (som besteforeldre) etc. om hvordan de skal bruke sprøyten riktig. Å ha en informativ film som lett kan distribueres til undervisningspersonell og andre viktige personer i barnets liv, vil være kjærkomment. Det er også viktig å informere litt mer enn bare hvordan sprøyta settes.

Framdriftsplan
Januar 2012 Etablere prosjektgruppe og styringsgruppe
Februar 2012 Møte med filmprodusent
August 2012 Første utkast film
Oktober 2012 Lansering av filmen
Desember 2012 Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0207.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting:
I Norge selges årlig 34 000 adrenalinsprøyter (autoinjektor for adrenalin) – 8 000 til barn og 26 000 til voksne. Adrenalinsprøyte er et legemiddel som brukes av pasienter som trenger adrenalin øyeblikkelig ved alvorlige allergiske reaksjoner, ofte kalt allergisjokk, etter f.eks. vepsestikk- eller matallergi.

Målet var å lage en film for er å ufarliggjøre bruk av adrenalinsprøyte, minne på at man som bruker må sørge for å orientere om hvor sprøyta ligger, hvor sprøyten skal settes og hvordan – og at det er viktig er å stikke rask.

Gjennomføring:
Filmprodusent utarbeidet forslag til manus som prosjektgruppa samt fagpersoner i Astma- og Allergiforbundet (NAAF) sentralt ga tilbakemelding på. Etter godkjent manus startet filmingen. Underveis ga prosjektgruppa og fagpersoner tilbakemeldinger. Det ble lagt ut informasjon om filmen på nett- og facebooksiden til NAAF. Denne informasjonen ble også sendt regioner, lokalforeninger og storlag i NAAF.

Oppnådde resultater:
Film om bruk av adrenalinsprøyte er laget.

Videre planer:
I forkant av neste års barnehage- og skolestart vil vi sende ut e-post til alle kommuner med informasjon om filmen og oppfordre til at det settes av 4 minutter under planleggingsdagene for at hele personalgruppa kan kunne se filmen.

NAAF Region Nord vil vise filmen til deltakerne under både kurs, fagdager og møter. I tillegg spres linken til filmen på YouTube. Filmen kan sees her eller ved å søke på YouTube på «Et stikk kan redde liv».

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Isaksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Et riktig stikk kan redde liv
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 113 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet