Et rom for aktivitet og utvikling

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Haug skole og ressurssenter er en offentlig skole som både er en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder og et ressurssenter for spesialpedagogikk i barnehager og skoler. Skolens kapasitet er 130 elever og ressurssenteret kan gi spesialpedagogisk hjelp til ca 100 barn under opplæringspliktig alder. Skolens integrerte og fleksible organisering, også kalt Haug-modellen, er unik og virksomheten er omfattende.

1.Bakgrunn:
Haug skole og ressurssenter har lenge ønsket å tilby alle våre elever opphold i sanserom laget etter Snoezelen prinsippet.
Ideen til Snoezelen kommer opprinnelig fra Holland der de første aktivitetene ble utviklet omkring 1970. Herfra har Snoezelen-konsptet spredt seg utover Europa, først og fremst de nordiske land. Snoezelen gir mulighet for å tilføre meningsfulle sanseopplevelser og øke livskvaliteten hos det enkelte individ. Det gis også rom for å tilføre meningsfull aktivitet uten å være tvunget til å legge vekt på intellektuell eller utviklende oppfølging av aktiviteten. Grunnideen omkring Snoezelen er at mennesket skal være i et miljø der en aktivt snuser og suger til seg (snuffelen) og passivt døser og mottar (doezelen).
Snoezelenmiljøer er spesielle multisensoriske opplæringsmiljøer for mennesker med sammensatte lærevansker.
Alle menneskers livskvalitet er avhengig av samspillet og kommunikasjon med omverdenen. Sansene er vår bro til den ytre verden. Det er via sansene at vi har kontakt med verden utenom oss selv. Det er sansene som gir oss erfaringer, som gir oss opplevelser og som igjen gir mulighet for indre utvikling.

Hvem er Snoezelen for?
Snoezelen er først og fremst utviklet for å dyktiggjøre mennesker med sammensatte lærevansker. I dag finnes erfaringer med Snoezelen innen psykiatri, for mennesker med senil- demens, ADHD, autisme og generelle utviklingsforstyrrelser, sansedefekter og sanseintegrasjonsproblemer. I prinsipp kan det hevdes at ?alle? har godt av å oppleve Snoezelen for å finne tilbake til en bedre balanse og energi.

2. Målsetting:
Sanseopplevelser er næring for nervesystemet! De aller fleste mennesker opplever og sanser det hjernen har behov for. Vi kan gå tur i skogen, sitte ved et vann og fiske, ta en båttur, gå en ski tur, gå måneskinnstur? Veldig mange av våre elever har ikke denne muligheter. Målsetting med prosjektet er å gi våre elever en mulighet til å kunne oppleve og å sanse i et rom tilrettelagt spesielt for det med bevegelse, lyd, bilde og lys.

3. Målgruppe:
Målgruppen for dette prosjektet er barn med spesielle behov. Haug skole og ressurssenter har elever med vansker på ulike områder, multihandicappede, autisme og autismelignende vansker og sammensatte lærevansker (eks. ADHD, Down syndrom).

4. Prosjektets betydning:
Sanseopplevelsene er næring for nervesystemet. Alle deler av kroppen sender sine sanseinntrykk til hjernen der de bearbeides.

Hver sanseopplevelse er en form for informasjon som nervesystemet bruker til å produsere respons som tilpasser kropp og sinn til denne informasjonen. Hjernen behøver en stadig strøm av sensorisk næring for å utvikle seg og fungere. Snoezelenmiljøet byr på et bredt spekter av sanseopplevelser. Alle elevene på Haug skole vil kunne benytte seg av dette rommene.

5. Prosjektets framdriftsplan:
Vi har et rom som står og venter på å bli innredet til å bli «Det hvite rommet». Skolen har ikke selv økonomisk mulighet til å dekke hva det vil koste å innrede rommet. Bærum kommune har hjulpet oss med å dele av og

lage rommet klart, sette inn dør og sørge for god nok ventilasjon. Kommunen dekker ikke inventaret som vi trenger. Vi ønsker oss veldig et slikt rom og vet at det vil øke livskvaliteten til mange av barna! Rommet står klart og venter på innredningen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0506.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Aven Lillehaug

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Et rom for aktivitet og utvikling
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Haug skole og ressurssenter
Beløp Bevilget
2009: kr 100 000
Startdato
15.01.2009
Sluttdato
30.05.2009
Status
Avsluttet