Et slag av gangen (ESAG)

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Flertallet av de vi har erfaring med drømmer om å være en del av «normalsamfunnet», men faller likevel tilbake til rus og kriminalitet. Det er ikke så rart når alt i livet må byttes ut. Vår erfaring er at man mangler noe i overgangen mellom behandling/soning og samfunnet hvor man får hjelp til å danne nye nettverk og til å komme i gang med skole eller jobb. Med erfaring fra Fotballstiftelsen vet vi hva som nytter. Lagsport er imidlertid ikke for alle, og vi tror dette kan utvikles også i golf. ESAG skal tilby et møtested og et trygt nettverk for å gjøre overgangen til livet etterpå lettere.

Målsetting

Få flest mulig tilbake/inn i en god og rutinepreget hverdag, med fysisk aktivitet hvor det å få en jobb er sentralt. Et helhetlig og tilgjengelig ettervernstilbud. Det er også et mål er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet.

Målgruppe

Målgruppen er personer med rusavhengighet eller psykisk syke, domfelte og løslatte. Der det er unge er det viktig å inkludere foreldre/pårørende.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Etter endt soning/behandling skal deltagerne ha et sted å høre til, og vi samarbeider med kommuner, fengsler og behandlingsinstitusjoner for å informere og rekruttere. Klubbhuset skal være et naturlig samlingssted. Det er her en blir en integrert del av felleskapet i klubben. Deltagerne spiser lunsj sammen og får tilpasset golftrening. Aktivitetsleder følger opp deltagerne og kartlegger behov i samarbeid med Nav. Det skreddersys en plan for aktivitet, sosialt liv, arbeid, utdanning og skole. Det handler om kontroll over egen hverdag som også skal forebygge ensomhet og utenforskap, som ofte knyttes til tilbakefall. Mange kvier seg for å møte Nav, gå til et kontor, føle at en må stå «skoletrett». Vi ønsker å senke denne terskelen gjennom å jobber med hverdagskompetanse; praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv». Hverdagskompetansen bidrar til å møte livet og det offentliges rom med større trygghet. Vi ønsker at deltagerne bidrar tilbake til klubben når de er klare, f. eks som aktivitetsledere, trenere eller faddere. t. Overgangen til en rusfri hverdag langt borte fra samfunnsarbeid og kriminalitet krever mye av hver enkelt. Det gis rom for tid i dette prosjektet.

Fremdriftsplan

Følgende vil være nokså likt gjennom prosjektperioden, men med flere klubber/deltakere per år: – klubbhus den viktigste møteplassen – aktivitet 2–3 dg i uken – deltakere har en fadder – ledsagere henter/bringer deltagere, evt blir fulgt av fengsel/institusjon – mat; handle, lage mat, servere – trening/spill -akt.leder bistår deltagerne -veil. fra prosjektteamet, avviksoppfølging -Samaktivitet mellom klubbene og etter hvert en nasjonal turnering

Prosjektleder/forsker

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Et slag av gangen (ESAG)
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 600 000, 2022: kr 500 000, 2023: kr 300 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring