Et sunnere liv gjennom tiltak som fungerer: et pilotprosjekt

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mennesker med psykisk lidelser sliter med komorbide fysiske sykdommer som for flere fører til tidlig død. Med god støtte for å få en sunn livsstil kan dette motvirkes. Det er stort fokus på viktigheten av sunn livsstil i modellen vi jobber etter. Derfor har vi allerede en rekke tiltak på plass, men vi ser at de ikke treffer godt nok. Forskningen viser at det som fungerer best er en tverrfaglig og tverrfunksjonell tilnærming. Vi legger opp tiltakene våre basert på denne kompetansen.

Målsetting

– 800 medlemmer er informert prosjektet og muligheten for deltakelse – 50 medlemmer har benytter seg av forskjellige tilbud – 240 medlemmer har deltakelse på ukentlige livsstilsgruppen – 80 medlemmer skal ha deltatt på FFF foredrag – 40 medlemmer skal ha utviklet personlig helseplan

Målgruppe

Primærmålgruppen til pilotprosjektet er medlemmer på Fontenehuset Oslo sentrum.

Antall personer i målgruppen

304

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom prosjektet vil vi utvikle løsninger som faktisk fungere sammen med de som skal bruke. Vi skal innføre tiltak på tre forskjellige nivåer. På individnivå er det viktig å tydeliggjøre at støtte til sunne livsstilsendringer alltid er lett tilgjengelige. Videreutvikle et verktøy for å planlegge/oppfølge positive livsstilsendringer. Tilby proaktiv støtte til oppfølging med helseinstanser. På fellesskapsnivå er det viktig å holde emnet sunn livsstil i hovedstrømmen av organisasjonskulturen. Videreutvikle vårt friskvernstilbud. Etablere en ukentlig gruppe som fokuserer på forskjellige temaer innenfor sunn livsstil, basert på likepersonstøtte og brukermedvirkning. Som pilotprosjekt er tiltak i samarbeid med andre organisasjoner i samfunnet en integrert del til prosjektet. Disse inkluderer å hente inn kunnskap for å øke kompetanse om sunn livsstil på Fontenehusets Faglige Fredagene. Videre skal det bygges et nettverk for erfaringsutveksling hvor vi kan hente beste praksis fra på prosjektstart, og formidle våre resultater ved prosjektslutt. Parallelt skal vi kjøre en kontinuerlig evalueringsprosess for å finne de beste løsningene basert på tilbakemelding fra medlemmene våre og statistikken som samles under tiltaksutføringen.

Fremdriftsplan

Ved prosjektstart etableres prosjektgruppe, eksisterende tiltak kartlegges og evalueres. Parallelt ferdigstiller vi verktøyet for livsstilsendring. Tiltakene skal kontinuerlig utføres gjennom hele prosjektperioden. Hver kvartal skal det utføres evaluering av tiltakene og justeringer skal innføres ved behov. Avslutningsvis skal vi sammen med Fontenehus Norge holde workshop for alle de andre fontenehusene for å videreformidle våre resultater.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Et sunnere liv gjennom tiltak som fungerer: et pilotprosjekt
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 684 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
28.02.2023
Status
Under gjennomføring