Etablering av kulturgruppe

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Post 2, Vålerengen bo og servicesenter, er en stor sykehjemsavdeling med 33 faste beboere som alle er avhengige av døgnkontinu

Post 2, Vålerengen bo­ og servicesenter, er en stor sykehjemsavdeling med 33 faste beboere som alle er avhengige av døgnkontinuerlig pleie, stell og behandling. Til sammen har vi 91

beboere fordelt på fire avdelinger.

 

Om lag halvparten av beboerne har sjelden eller aldri besøk av pårørende eller andre utenfor institusjonen. De pårørende som var jevnlig på besøk til sine slektninger, opplevde ofte at det var flere av de andre som også var glade for at de kom. Flere av beboerne har påpekt at det er så hyggelig når det skjer noe ekstra her, når det er sang og musikk, når vi få besøk av noen utenfra og ellers når det er noen avbrudd i den daglige rutinen. Tre pårørende hadde også sagt at de syntes det var hyggelig å komme hit og gjøre noe for andre, enten det var å hjelpe til på
arrangementer eller å arrangere hyggekvelder for alle som har lyst. To av de fast ansatte hjelpepleierne hadde også ønske om å jobbe spesielt med dette. Ved avdelingen var det i tillegg to beboere som hadde lyst til å være med i gruppen. Det ble derfor etablert en gruppe bestående av disse sju som hadde jevnlige møter. Undertegnede var med på noen av møtene og søkte om penger for at de skulle ha noe større slingringsmonn i forhold til å trekke kulturkrefter til huset. Noe av midlene skulle også brukes til kursing av ansatte i forhold til denne type arbeid, hvorfor er det viktig og hva kan vi gjøre.

 

Siden vi var så heldige å få Kr 50.000 fra Helse og Rehabilitering ga dette oss en unik mulighet til å arrangere alt fra vårkonsert med Roar Engelberg på panfløyte, Inger Hagerup cabaret, konsert med Lars Klevstrand, Kari Svendsen osv. En tilleggseffekt av dette var at flere pårørende begynte å komme på besøk. Flere ga uttrykk for at det var lettere å komme når de kunne ta med sine slektninger og gjøre noe sammen. I tillegg ble de kjent med andre og det ble etablert flere nye nettverk. Dette har hatt mye å si for hver enkelts opplevelse av egenverd og livskvalitet.

 

De fleste arrangementene var på kveldstid. Både beboere, pårørende og ansatte var invitert til å komme. 91 beboere og deres pårørende har fått tilbudet.

 

Alle arrangementene har vært godt besøkt og har vært meget vellykkede. Prosjektet er nå forankret i egen organisasjon ved at vi har kulturleder i full stilling med eget budsjett for aktiviteter. Vi har også frivilligkoordinator i 1/2 stilling og har intensivert arbeidet både med frivillige og pårørende. Hver avdeling har i tillegg minst en kulturansvarlig som jobber sammen med kulturleder og har et hovedansvar for oppfølging og informasjon innad i avdelingen. Kulturleder utarbeider hvert halvår program over aktiviteter for de kommende seks måneder. Dette programmet deles ut til beboere og ansatte og sendes hjem til pårørende.

Prosjektleder/forsker

Jorunn Hæreid

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Etablering av kulturgruppe
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Vålerengen Bo- og servicesenter
Beløp Bevilget
1998: kr 50 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet