Etablering av music truck innen oppsøkende psykisk helsearbeid

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Prosjektet kan forstås i 3 faser. Etablering: Varighet ca 6 måneder. I etableringsfasen skal tilbudet formaliseres og informasjon formuleres på en lettfattelig måte for å rekruttere deltakere fra målgruppen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for den aktuelle målgruppen og helsepersonell i boligene. Music Trucken vil reise rundt til de aktuelle boligene og introdusere det mobile studioet. I den første perioden vil det skje en kartlegging om hvor mange som ønsker tilbudet i de ulike boligene. Ut ifra denne kartleggingen vil prosjektleder og prosjektgruppa utvikle en kjøreplan og ukeplan for hvor og når Music Trucken skal være til enhver tid. Gjennomføring, varighet 1 år etter etableringsfasen er fullført. I starten av gjennomføringen vil erfaringsekspertene delta på kurs i regi av KBT. Music Trucken følger etablert kjøreplan og vil plasseres faste dager og tidspunkt ved de aktuelle boligene med de rekrutterte deltakerne. Deltakerne fyller ut spørreskjema hver 6. måned, og noen deltar i samtale med erfaringskonsulent om deres opplevelse av å delta i prosjektet. Foreløpige resultater presenteres på aktuell konferanse. Evaluering, varighet ca 6 måneder mot prosjektslutt etter gjennomføringsfasen er fullført. Mot prosjektslutt fokuseres det på rapportskriving, og å samle og strukturere tilbakemeldinger fra deltakerne som vil danne datagrunnlaget for en vitenskapelig publikasjon. Artikkelen vil publiseres i et tidsskrift med åpen tilgjengelighet for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for hvem som helst. Prosjektet har som mål å videreføres som et permanent tilbud til innbyggerne i Bærum kommune. Prosjektets utvikling og resultater vil formidles på aktuelle konferanser innen musikkterapi og psykisk helse i innland og utland.

Prosjektleder/forsker

Marcus de Bruyn Trzebinski

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Etablering av music truck innen oppsøkende psykisk helsearbeid
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2022: kr 350 000, 2023: kr 40 000, 2024: kr 10 000
Startdato
14.11.2022
Sluttdato
30.09.2024