Etablering av Tromsø Kjelkehockey

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Planleggingen startet i 2015. Allerede på dette tidspunktet ble potensielle fallgruver kartlagt: Økonomi var avhengig av tilsagn fra Extrastiftelsen. Forankring i organisajon stod på villigheten i Tromsø Ishockeyklubb. Tegn på interessen ble avdekket gjennom en undersøkelse på Grenseløse Idrettsdager i 2015. Markedsføring skulle alle tre organisasjoner bidra med. Egnet utstyr skulle anskaffes av NIHF. Interessen blant potensielle utøvere ble prosjektets akilleshæl fra begynnelse til slutt. Ifm første samling så vi at det skulle bli tøffere enn antatt å nå frem til brukerne – dette tyder også på at det ikke var tilstrekkelig å lene seg på dataene fra undersøkelsen i 2015. Dette ble årsak til endring av resultatmål underveis. Samarbeidet mellom NIHF, NIF og Tromsø Ishockeyklubb var godt, men krevende. Med mange personer involvert og store geografiske avstander var ikke kommunikasjonslinjene effektive nok. Dette skapte endringer i fremdriftsplanen. Gjennomføringen var en kombinasjon av større samlinger og faste treningstider på is, samt tilbud om deltakelse på turneringer. Utover dette skulle prosjektet markedsføres både i lokalavis, hjemmesider og i sosiale medier.

Antall personer i målgruppen

50

Oppsummering

Målet om et kjelkehockeymiljø i Tromsø lever! Årsaken ligger i manglende deltakelse fra potensielle utøvere og ledere. Dette ble ikke tatt tilstrekkelig på alvor. Prosjektleder burde hatt lokal tilknytning og direkte påvirkning på prosjektet. Grunnlaget for et fremtidig tilbud er lagt med egnet utstyr og forankring i organisasjon. Det trengs utøvere og ledere – funksjonsnedsatte eller funksjonsfriske spiller ingen rolle, en utøver er en utøver! Det må legges en ny plan før sommeren 2019 der veien videre diskuteres. Vi tar med oss all læring på veien videre i vårt utviklingsarbeid!

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen EH.pdf

Prosjektleder/forsker

Espen Hegde

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Etablering av Tromsø Kjelkehockey
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 135 000, 2017: kr 40 000, 2018: kr 25 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet