Etikk i kommunale hjemmetjenester

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Hjemmebaserte tjenester er i stadig endring, med stadig mer komplekse og sammensatte pasientgrupper og et større ansvarsområde. Hjemmebaserte tjenester skiller seg også fra insitutsjonstjenester, ved at de ansatte er gjest i pasientens hjem. Både det at tjenesten er kompleks, med et stort ansvarsområde, og at tjenestene ytes innefor hjemmet, kan skape noen etiske utfordringer. Etiske utfordringer handler om at viktige verdier i pasientomsorgen utfordres. Dette kan være verdier som god omsorg, tillit, trygghet, respekt og medbestemmelse.Hva gjør man for eksempel dersom en pasient med stort behov for hjemmesykepleie, men manglende samtykkekompetanse, ikke vil slippe sykepleieren inn i hjemmet? Eller hva gjør vi når det ikke lenger er forsvarlig å la den alvorlig syke KOLS-pasienten på hjemme, men pasienten ikke ønsker å flytte på sykehjem? Dette er eksempler på problemstillinger vi av erfaring vet finner sted, men det finnes i dag lite forskning på disse problemstillingene. For at ansatte i hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester skal kunne ivareta pasientene på best mulig måte, er det avgjørende at de er bevisst hvilke etiske utfordringer som kan oppstå. Videre er det viktig at de er i stand til å identifisere og løse disse utfordringene på best mulig måte. I Gjennom feltarbeid, som inkluderer deltakende observasjon og intervjuer med ansatte, pasienter og pårørende, vil vi undersøke hvilke etiske utfordringer som oppstår i denne delen av helsetjenesten, hva som kjennetegner disse utfordringene og hvordan de ansatte håndterer dem. Dette kan igjen gi oss kunnskap om hvilken form for etikkstøttende tiltak de ansatte har behov for.

Prosjektleder

Cecilie Knagenhjelm Herzberg

Hovedveileder

Anne Kari Tolo Heggestad

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Etikk i kommunale hjemmetjenester
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
29.02.2020
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring