Etter pandemien; hjemmeboende eldre og deres pårørende

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

2000

Fremdriftsplan

Gjennom de to siste årene har vi, Ørland Sanitetslag, etablert et fungerende samarbeid med kommunens to frivilligsentraler og kommunens eldreråd. Det vil vi også i dette prosjektet fortsette med. Dessuten vil vi i stor grad støtte oss til Pårørendeutvalget og Pårørendekoordinatoren. Vi har erfart at det er flere pårørende som har det tøft, venter på sykehjemsplass til sine. Pårørendekoordinator er veldig positiv til samarbeid om aktivitetene i dette prosjektet. De 18 grendekontaktene, som vi opprettet i vårt tidlige prosjekt, vil fortsatt benyttes når vi skal ha arrangement både for de eldre og for deres pårørende. Aktivitetene vil foregå i hele prosjektperioden i forskjellige deler av kommunen. For å ivareta de frivillige og den viktige rollen som grendekontaktene har, vil vi arrangere en-to samlinger i året for å ha en hyggestund og dele erfaringer. Vi kommer til å ha jevnlige prosjektmøter; møtene vil bli holdt i Frivillighetens lokaler – slik som var tilfellet i forrige prosjekt. Dette fungerte godt for alle involverte parter.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Etter pandemien; hjemmeboende eldre og deres pårørende
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 105 000, 2024: kr 150 000, 2025: kr 45 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
01.05.2025
Status
Under gjennomføring