Evaluering av lungeprosjektet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Denne rapporten er en evaluering av ”Selliprosjektet” med spesielt vekt på egenmestring og røykeavvenn

Bakgrunn og målsetting: Denne rapporten er en evaluering av ”Selliprosjektet” med spesielt vekt på egenmestring og røykeavvenning. Prosjektets målsetting var at den som gjennom opplæring og kunnskap om de ulike sidene ved sin sykdom, vil få økt livskvalitet gjennom bedret egenmestring og økt deltagelse på ulike sosiale arenaer.

 

Gjennomføring: Hovedmetoden har vært en systematisk gjennomgang av de ulike momentene som utgjør rehabiliteringen. Nøkkelpersonell har vært samlet til fire fellessamlinger, i tillegg til at hver fagprofesjon har hatt egne samlinger som har resultert i ulike delrapporter.

 

Resultater: Videre er det tydelig at det foreligger et stort opplæringspotensiale både hos pasient og pårørende, spesielt innen kunnskap om medisiner. Erfaringen er også at repetisjon og vedlikehold av kunnskap er viktig for å opprettholde complience, og vi har valgt å gi et årlig oppfølgingstilbud.

 

Vår strategi er ikke å fortelle hva den enkelte skal eller bør gjøre, men peke på muligheter og hva en selv ønsker å ta tak i etter prinsipper i metoden endringsfokusert rådgivning. Slik fokuserer vi på den enkeltes egen motivasjon og muligheter til endring. Deltagelse i mestringsgruppen er obligatorisk. Isolert sett så er røykeslutt kanskje det viktigste enkelttiltaket for alle med kroniske lungesykdommer, men som oftest det vanskeligste å gjennomføre. Alle pasientene som sa at de røykte måtte delta på vårt røykesluttkurs. I dag er det lettere å drive røykeslutt pga samfunnets økende fokusering på helseskader ved røyking.

 

Vi som har deltatt i dette arbeidet har flere ganger blitt slått av hvor sterk effekt enkeltpersoner kan ha av et slikt opphold, og dette blir en sterkere opplevelse enn allverdens statistikk uttrykt på gruppenivå. Rehabilitering for oss handler om å gi mennesker muligheten til å leve livet på sine egne premisser, og det er det vanskelig å uttrykke uansett hvilken metode en benytter. Samtidig ønsker vi gjennom denne rapporten å dele de erfaringer vi har gjort slik at tilsvarende tilbud kan etableres flere steder i landet.

 

Videre planer: Etablere fast drift med langsiktige avtaler og videreutvikle tilbudet til også å nå yngre yrkesaktive. Samtidig er det viktig å ha en kontinuerlig samhandling og kompetanseutveksling med primærhelsetjenesten.

Prosjektleder/forsker

Marianne Bjerke

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Evaluering av lungeprosjektet
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2003: kr 227 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet