Evig Aktiv Viljesterk

Idrett Bergen Sør sikrer fysisk aktivitet og sosial omgang for eldre i Bergen.

I dette prosjektet jobber Idrett Bergen Sør for å gi tilpassede treningstilbud til eldre som er isolert som følge av covid-19.

– For å nå ut bredt tilbyr vi både hjemmetrening en-til-en, turgrupper i fellesskap og digitale treningsvideoer, forteller prosjektleder Mona Torvund.

Ideen kom til oss da en av våre seniordeltakere ytret ønske om å få en instruktør hjem til seg for å trene

Mona Torvund, prosjektleder

Da pandemien slo til for alvor ble ideen gjort til virkelighet, og hjemmebesøk ble en god måte å nå ut til eldre som var isolert i eget hjem. Generelt har det vært utfordrende å opprettholde treningstilbud i tråd med smittevernregler. Det ble et tydelig behov for nye og kreative måter å tilrettelegge for aktivitet for målgruppen.

– Vi frykter de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene dette kan ha for den enkelte og vi ønsker å bidra til å gjøre det vi kan for å gi hver enkelt et tilpasset treningstilbud og en mulighet for sosial omgang, som en direkte motvekt til en tid som for mange har vært preget av ensomhet og isolasjon, sier Torvund.

– Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger fra de seniorene vi har vært i kontakt med. Vi har fått flere spørsmål i forbindelse med turene som skal arrangeres og treningsvideoer har vært etterspurt av flere, ifølge Torvund.

Det gleder oss at vi kan bidra til at eldre står bedre rustet gjennom pandemien og forhåpentligvis kan komme styrket ut av krisen

Maren Torvund, prosjektleder

Søknadssammendrag

Eldre er blant de i samfunnet som i stor grad er rammet av konsekvensene til den pågående pandemien med blant annet usikkerhet, ensomhet, isolasjon og innskrenking i aktivitetstilbud. Gjennom prosjektet Evig Aktiv Viljesterk vil Idrett Bergen Sør (IBS) tilby fysisk aktivitet og en sosial arena for pensjonister i alderen 65-100 år. Aktivitetstilbudene utvikles med fokus på fysisk og psykisk gevinst for deltakerne og IBS har god erfaring med å tilrettelegge aktivitet for ulike målgrupper. Kvalifiserte og dyktige instruktører vil gjennomføre følgende aktiviteter og tiltak

  • Hjemmetrening en-til-en, med påfølgende kaffeprat
  • Turgrupper i godt selskap
  • Treningsvideoer som deltakerne kan følge hjemmefra

Tredelingen av aktivitetene gjør det mulig for oss å nå bredt ut til målgruppen og inkludere flere eldre samtidig som smittevernregler opprettholdes og aktivitetene er av lav smitte-risiko. Målgruppen skal på en forsvarlig måte bli introdusert for samfunnets goder, noe som bidrar til å senke terskelen for å oppsøke eksisterende aktivitetstilbud når situasjonen i samfunnet igjen tillater det. Samtidig vil dette være en umiddelbar motvekt til ensomhet og isolasjon, og bidra til styrket funksjonsdyktighet for den enkelte. Prosjektet vil inkludere de som per i dag ikke har et aktivitetstilbud, men også de som har et behov og ønske for ytterligere aktivitet og sosial tilhørighet.

Prosjektet starter opp høsten 2020 og vil vare ut året 2021. Det vil være en avgjørende faktor å holde de eldre i aktivitet gjennom denne usikre tiden slik at de vil ta del i allerede eksisterende aktivitetstilbud og ha forutsetningene for å fortsette med en aktiv livsstil, også når samfunnet er tilbake til normalen. I etterkant av prosjektperioden er det ønskelig at deltakerne er inkludert i ordinær seniortrim i idrettslagene Idrett Bergen Sør består av.

Prosjektleder

Mona Torvund

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Evig Aktiv Viljesterk, Idrett Bergen Sør
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympsike komité
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
03.10.2020