Ezinnes Unge Talenter

I november 2014 fikk Ezinne Okparaebo besøk av generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam, som overrasket henne med midler til prosjektet Ezinnes Unge Talenter.

Se video fra da Ezinne Okparaebo ble overrasket med prosjektmidler:


Sluttrapport

Bakgrunn

Ideen til prosjektet startet med at Ezinne Okparaebo, Norges beste 100-meterløper, hadde ett ønske om å gjøre noe med at det er få jenter med innvandringsbakgrunn som deltar i aktiv idrett. Ezinne mente hun kunne være den troverdige motivatoren som skulle til for å gjøre noe med problemet. Ezinne søkte råd hos sin mor og videre i BUL der hun fikk hjelpe til å definere prosjektet og det ble søk om midler fra Extrastiftelsen gjennom NIF. Prosjektets hovedmålsettingen slik den ble definert i søknaden var: «Prosjektets mål er å få flere ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i friidretten, spesielt jenter.» Videre står det: «Målet er å beholde flest mulig i idrettsmiljøet.»

Oppsummering

Vi har fått rekruttert mange deltagere til prosjektet og det er grunnlag for å videreføre prosjektet. Vi mener at idrett er en brobygger og vi ønsker å dele idrettsgleden og ikke minst å gi en mestringsfølelse og samhørighet gjennom vårt arbeid. Dette er avgjørende for å beholde deltagerne i idretten. Vi er takknemlig for den videre finansieringen vi har mottatt fra Extrastiftelsen og vil jobbe for at alle som vil, skal få delta på treningene.

Prosjektgjennomføring

Den første store utfordringen var å rekruttere nok jenter til prosjektet slik at vi kunne starte opp med en treningsgruppe. Vi fikk en flying start da Ezinne i ett NRK-intervju fikk beskjed om at Extrastiftelsen hadde bevilget penger til prosjektet. Prosjektet fikk medienes oppmerksomhet ved flere tilfeller etter dette også. Det ble avholdt skolebesøk i Groruddalen og vi fikk mye hjelp der til å nå ut med informasjon. Det var viktig å hele tiden ha trenere og ledere i prosjektet som ville fremstå som troverdige ovenfor foreldrene og utøverne. Trenerne var bla Nadia Assa, Chiamaka Okparaebo og Tonje Angelsen. Alle er meriterte friidrettsutøvere og har erfaring med barnetrening fra tidligere. Moren til Ezinne, Juliet Okparaebo, er prosjektleder og sørger for det meste av planlegging og gjennomføring. Ezinne bidrar i alle deler av prosjektet. Treningene ble avholdt i nærheten av der utøverne bor på Granstangen skole og Furuset Forum, slik at reiseveien ikke skulle være ett hinder for å delta.

Resultater

Ezinne Athletics har fått mye oppmerksomhet, ikke bare på østkanten i Oslo men i hele landet. Ezinne Athletics startet treningen 22. september 2015. Vi hadde i utgangspunktet kun kapasitet til å ta imot ca 20-30 jenter i prosjektet men nå har vi 60 jenter som har meldt seg på og har fått plass hos oss. Det er fortsatt mange som står på venteliste. Vi mener vi er godt på vei til å realisere målsetningene. Treningene har mange deltagere og det er mange på venteliste. Prosjektet har skapt en glede blandt deltagerne.

Antall personer i målgruppen

60

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT FOR 2015.pdf

Prosjektleder

Juliet Ijeoma Okparaebo

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Ezinnes Unge Talenter
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 320 000
Startdato
04.01.2015
Sluttdato
30.12.2015
Status
Avsluttet
Flere detaljer

Mer informasjon om søknaden og sluttrapporten til dette prosjektet kan du få ved å kontakte søkerorganisasjonen eller sekretariatet i Stiftelsen Dam.