Fadderprosjekt for pårørende

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var kunnskap om at mange pårørende som trenger hjelp og støtte ikke har kunnskap om FFPs eksistens

Bakgrunnen for prosjektet var kunnskap om at mange pårørende som trenger hjelp og støtte ikke har kunnskap om FFPs eksistens. Det var et behov for å nå ut med informasjon. Målet for prosjektet var å nå ut til flere pårørende som har behov for hjelp og støtte fra FFP, og å benytte frivillige som er pårørende selv som faddere for å gjøre terskelen for å benytte hjelp lavere. De frivillige pårørende skulle informere pårørende på besøk i fengslene om at det fins et hjelpetilbud for dem hvis det skulle være behov.

 

Gjennom møteinnkallinger via FFPs medlemsmasse, informasjon/spørreundersøkelse i fengslene og innslag på TV håpet FFP at frivillige ville melde seg. Få meldte sin interesse til at tiltaket kunne gjennomføres i sin opprinnelige ønskede form. Gjennom et samarbeid med Norges Røde Kors, ble det allikevel mange gode resultater av prosjektet. Vi oppnåde følgende resultater: Informasjon om FFP vil tas inn i Røde Kors’ informasjonsmateriell til de innsatte. Røde Kors vil ta informasjon om FFP inn i opplæringen av visitorene, og be sine visitorer informere om FFPs eksistens på et egnet tidspunkt i deres kontakt med den innsatte. Røde Kors gir informasjon om FFPs arbeide i sin “visitorguide”, som var under revidering på det aktuelle tidspunkt. FFP blir invitert til å holde foredrag på diverse seminar/møter for visitorer og andre frivillige i Røde Kors. FFP får henge opp informasjon om vårt tilbud i alle Oslo Røde Kors sine ressurssenter.

 

Røde Kors ser viktigheten av FFPs arbeid, og ønsker å synliggjøre dette for den pårørende via den innsatte i så stor grad som mulig. Uttalelse fra Røde Kors ved generalsekretæren som anbefaler at ressurser til arbeidet for pårørende tilfaller FFP, fordi han anser det er der kompetansen på dette feltet ligger.

 

Prosjektet er avsluttet, og konklusjonen er at pårørende ikke skal benyttes til denne type frivillig arbeid, slik det var tenkt i prosjektet. FFP vil gjøre informasjonsmateriellet i fengslene mer synlig, og vil benytte informasjonspamfletten i vårt videre arbeide. FFPs samarbeide med Røde Kors vil videreføres til det beste for gruppen fangers pårørende. Enkelte pårørende ønsker å fungere som faddere, men langt færre og mer uformelt enn tenkt i prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Nina Morseth Lauritzen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Fadderprosjekt for pårørende
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
2004: kr 125 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet