Fag- og aktivitetsmøter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norsk Tourette forening ble innvilget kr 200

Norsk Tourette forening ble innvilget kr 200.000,­ til prosjekt for informasjon om TS og sammenfallende ledsagertilstander så som ADHD og OCD m flere.

 

Planen var 6 seminarer med ca 120 deltagere pr seminar totalt 6­ – 700 deltagere.

 

Foredragsholdere skulle hentes fra kompetansesentrene pluss det øvrige fagmiljøet i Norge. Deltagerne på seminarene skulle være brukere, leger, helsepersonell, ppt, skoler og barnehager.

 

Det første annonserte seminaret i Trondheim måtte avlyses pga for liten påmelding, men da vi annonserte det i Oslo var det full klaff med tre seminarer og ca 700 deltagere. Seminar nr 4 i Bergen hadde 120 deltagere og det samme hadde de i Kr.sand.s mens Ålesund hadde 110 påmeldte. Totalt ga dette ca 1000 deltagere på de 6 avholdte seminarene.

 

Brukerne har hatt stor nytte av seminarene både ved å fa ny kunnskap om TS ved å være på seminarene og ved at andre i hjelpeapparatet har vært deltagere på seminarene og fatt kunnskap om diagnosen og dermed kan gi den hjelpen som trengs.

 

Foreningen har ved dette prosjektet fått kjennskap til flere fagpersoner med kunnskap om TS som vi vil bruke videre for å spre informasjon om diagnosen og til å hjelpe medlemmene når det trengs.

 

Økonomisk måtte foreningen subsidiere kursmateriell som ble delt ut til alle deltagere på seminarene med ca kr 19.000­. Seminaravgiften var satt til kr 300, pr deltager så en liten oppjustering der ville ha dekket det foreningen måtte subsidiere.

 

Prosjektet var tenkt å fortsette videre i tre år til for å dekke hele landet, men da vi ikke fikk midler det påfølgende året er prosjektet avsluttet.

Prosjektleder/forsker

Sigmund Rødal

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Fag- og aktivitetsmøter
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
1999: kr 75 000, 2000: kr 200 000
Startdato
14.10.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet