Fakta om usynlige barn i Norge

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ni frivillige organisasjoner på barnevernsområdet har samarbeidet om utviklingen av en faktasamling om usynlige barn og unge i

Ni frivillige organisasjoner på barnevernsområdet har samarbeidet om utviklingen av en faktasamling om usynlige barn og unge i Norge. Synliggjøring av barn med usynliggjørende problematikk er et felles satsingsområde, og faktasamlingen setter også søkelyset på det arbeidet organisasjonene gjør for å synliggjøre grupper av utsatte barn og unge.

 

Faktasamlingen fikk tittelen SE MEG NÅ – Faktakunnskap om vanlige barn med uvanlige livserfaringer. Den handler om barn av fanger, psykisk syke foreldre og rusmisbrukere, barn i fattige familier, isolerte trossamfunn, fosterhjem og barnevernsinstitusjoner, alenebarn fra andre land, barn som er adoptert, barn som er utsatt for overgrep og barn med psykiske problemer. Vi vil at de skal bli møtt med kunnskap og forståelse, omtanke og omsorg. Det er alle voksnes ansvar å sørge for at hvert enkelt barn møtes med respekt – og blir sett og godtatt som det mennesket det er.

 

SE MEG NÅ er først og fremst laget for folkevalgte og faglige beslutningstakere på alle forvaltningsnivåer i alle kommuner i Norge – de som har muligheter til å påvirke barns hverdag direkte. Den er også aktuell for ansatte i andre offentlige tjenester som arbeider med og for barn og unge samt interesseorganisasjonene, mediene, høgskolene og de øvrige utdanningsinstitusjonene på området.

 

Heftet var ferdig i april 2002 og ble sendt til 21.000 adressater i primærmålgruppene. Resten av opplaget på 25.000 eksemplarer er sendt gratis ut til andre interesserte fra Norsk Fosterhjemsforening og Redd Barna.

Prosjektleder/forsker

Lisbeth Nilsen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Fakta om usynlige barn i Norge
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2002: kr 330 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
01.05.2002
Status
Avsluttet