Falltreningskurs for eldre i Øvre Eiker

Søknadssammendrag

Prosjektet er forankret i Viken Idrettskrets og Øvre Eiker Idrettsråd strategi om livslang trening og aktivitet hele livet. Øvre Eiker kommune er udelt positive til å delta i samarbeidet og øke den individuelle praktiske kunnskapen om fallteknikk, balansetrening og innredning av eget hjem for sine innbyggere.

Prosjektleder og gruppe har videreutviklet tilbudet etter inspirasjon fra Sykehuset i Levanger sitt prosjekt om falltrening i samarbeid med Levanger Judoklubb for eldre med oppstart i 2018. Praktisk mengdetrening, balansetrening råd og tips om innredning i egen bolig er et nytt tilbud som kommunen eller omkringliggende kommuner.

Prosjektgruppen har deltakelse fra kommunens trivsel og motivasjons senter samt idrettskonsulent. Videre har prosjektgruppen deltakelse fra tidligere fastlege i kommunen med ekspertkompetanse på pårørende og konsekvensene av fallulykker for den enkelte.

Prosjektet drives i samarbeid med breddeklubb i Øvre Eiker for å sikre videre tilbud av organiserte tilbud til målgruppen for de som ønsker dette etter endt kurs. Kursene holdes i en moderne idrettspark som appellerer til økt aktivitet og deltakelse blant tilsvarende målgrupper i det organiserte idrettstilbudet i kommunen.

Målsetningen med kurset er å øke ferdighetene i praktisk falltrening med mengdetrening for deltakere i målgruppen. Videre har prosjektet som målsetning å redusere sjansen for redusert helse og sykehusinnleggelser ved fall. Sekundært har kurset som målsetning å øke bevisstheten rundt innredningen av egen bolig for å forebygge hjemmeulykker. Videre har kurset som mål å øke deltakelsen i organisert idrettsaktivitet etter endt kurs.

Hovedmålgruppen er eldre over 65 fra Øvre Eiker kommune og omkringliggende kommuner med et ønske om å lære ny viktig kunnskap for en aktiv alderdom og kunne leve lenger hjemme. Falltrening og bevegelsestrening samt stimulering til nye ferdigheter man ikke lett oppsøker selv er viktige drivere i målsetningen om en aktiv alderdom og mestring i eget liv.

Tidsplan: Mai 2021 til desember 2022.

Prosjektleder/forsker

Hanne Lyngaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Falltreningskurs for eldre i Øvre Eiker
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 550.000
Startdato
25.08.2021