Falltreningskurs for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det finnes prosjekter i Norge som tar sikte på å redusere sjansen for fallulykker, men ingen har frem til nå fokusert på hva man skal gjøre når man først faller. Det svenske judoforbundet begynte med falltreningskurs i 2017. I judo trener man fra dag én på fallteknikk (teknikk man bruker når man blir kastet/faller), hos en judoutøver ligger det i «ryggmargen» å falle riktig. Det skal være overførbart fra judomatta til dagliglivet å lande «riktig» (uavhengig om man er judoutøver eller ikke).

Målsetting

Gjøre eldre bedre i stand til å redusere sjansen for skade når et fall inntreffer, samt gjøre dem i stand til å være mer aktive i hverdagen. Minske antall personer som behøver sykehusinnleggelse på grunn av fall fra lav høyde med 50% i forhold til tilsvarende gruppe som ikke har deltatt på kurs.

Målgruppe

Eldre personer (fra 65 år), generelt mindre aktive enn resten av befolkningen. Når de pådrar seg fallskader får den som regel også større følger enn for andre

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen • Stine Lastein: Prosjektleder, Fagsjef i Norges Judoforbund • Tore Brenne: Prosjektkoordinator, Levanger Judoklubb • Prosjektansvarlig Sykehuset Levanger: Forsker Prosjektleder har det overordnede ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Prosjektkoordinator er ansvarlig for gjennomføring av kurs og aktivitet. Kursinstruktører vil i prosjektets oppstartsfase delta på kurs i Sverige. Kurset evalueres i etterkant og det gjøres eventuelle tilpasninger til norske forhold. Fagsjef i NJF har ansvar for at instruktørene oppdaterer sin kunnskap årlig. Helsevesenet kartlegger skader som skyldes fall. Ved å samarbeide med helsevesenet vil spørsmålene under «Hvordan måle effekten» kunne besvares og man kan danne seg et bilde på hva som skal prioriteres i et slikt kurs. Falltreningskurs vil bli igangsatt umiddelbart etter at de første instruktørene er utdannet. Kursdeltakere følges opp etter gjennomført kurs. Etter hvert vil flere klubber innlemmes i prosjektet og aktiviteten vil utvides til å dekke hele landet. Et falltreningskurs vil gå over 12 timer, og avholdes i en tidsperiode på 3 til 4 uker. Alle kursdeltakere fyller ut et evalueringsskjema som deles ut av kursholder.

Fremdriftsplan

V2019: Instruktører deltar på kurs i Sverige – Innhenter nøkkeltall – utarbeide kurs – avholde 2 kurs – Opprette samarbeid med Sykehuset Levanger H2019: Utdanne 5 instruktører – 5 kurs 2020: 5 nye judoklubber i prosjektet – Utdanne 10 instruktører – 10 kurs – Måler effekt 2021: 10 nye judoklubber i prosjektet – Utdanne 20 instruktører- 25 kurs – Måler effekt over tid – Videreføring av prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Falltreningskurs for eldre.pdf

Prosjektleder/forsker

Tore Brenne

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Falltreningskurs for eldre
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 309 000, 2020: kr 122 000, 2021: kr 133 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
15.12.2022
Status
Avsluttet