Familisamling

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ser et behov for økt samhandling blant våre medlemsfamilier. Vi ser et behov for å heve kunnskapsnivået, skape trygghet og gode nettverk for familiene som har til dels store utfordringer. Vi ser også at avstandene gjør det ekstra utfordrende for familiene i nord å møtes. Vi vil også med dette øke mestringsgleden blant barna samt følelsen av å ikke være så ulik andre barn.

Målsetting

Hovedmål er å skape et gode relasjoner blant våre medlemmer som gjør at både barn og voksne føler seg tryggere i den situasjonen de er i med barn som er kronisk og ofte alvorlig syk. Videre er det et viktig mål å gi disse og informasjon og kunnskap om måter de kan ha en bedre hverdag.

Målgruppe

Hjertesyke barn og ungdom, deres foresatte og søsken.

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres ved å sette opp et tilpasset program der vi gir rom for sosiale møter innimellom. Dette programmet er uformet ut fra vurdering av behov, samt ønsker og tilbakemeldinger fra medlemmer i regionen. Programmet inneholder både faglige opplegg, friluftsaktiviteter og andre aktiviteter tilpasset alle behov og utfordringer. Det vil være en samlingsleder/koordinator og en del andre frivillige som har ulike ansvar under samlingen. Dette er ansvar for aktiviteter, forelesninger, sosiale møter, barnevakter, sjåfører mv. Det vil også være en frivillig sykepleier til stede. Videre vil det være en del frivillige hjelpere tilgjengelig som kan tre inn der det er behov. Under samlingen vil det hver morgen og hver kveld gjennomføres planleggings/evalueringsmøter blant de som er med på å gjennomføre prosjektet. Dette for å ivareta deltagerne på en best mulig måte.

Fremdriftsplan

November 2018. Samarbeidsmøte. Fordeling av ansvarsområder. Januar 2019. Møte med fastsettelse av program og info/innbydelser. Februar 2019. Det sendes ut innbydelse til samlingen i alle 3 regioner. April 2019. Frist for påmelding. Mai 2018. Organisering av reiser til deltagerne. Kjøreplan utarbeides. Kartlegge spesielle behov. 1.-4. August. Avvikling av samlingen September 2019 evaluering, regnskap og etterarbeid.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport familisamling Valnesfjord 2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Petter Nymo

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Familisamling
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2019: kr 502 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
02.08.2020
Status
Under gjennomføring