Fangers barn – infopakke med film

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mellom 6000 og 9000 barn i Norge har en forelder i fengsel(*). Denne gruppen er likevel knapt synlig i offentligheten.

At lovbrytere soner sin dom gir ringvirkninger for barna og familien. Barna soner parallelt med lovbryteren, ved at de blir berøvet en omsorgsperson. Vanligvis blir barn i krise møtt med mye omsorg og støtte fra omgivelsene. Men det å ha en forelder i fengsel er tabubelagt og barn i en slik krise møter ofte ikke den samme forståelsen og åpenheten fra mennesker rundt seg.

Målsetning og målgruppe
• Informasjonsarbeid overfor direkte berørte barn og familier. Det hjelper å vite at man ikke er alene om de vanskelige opplevelsene.
• Informasjonsarbeid overfor de som kommer i kontakt med barn av innsatte, så som venner, slektninger, lærere, men også ansatte i fengsel/kriminalomsorg, sosialapparat mv. Mål: bidra til en bedring i den måten barna blir møtt på i samfunnet.
• Informasjonsarbeid overfor barn og voksne som ikke selv er direkte berørt. Mål: øke bevisstheten i samfunnet, bidra til å rive ned fordommer.

Prosjektinnhold
Prosjektet «Fangers barn» innebærer produksjon av en film om barn av innsatte, samt produksjon av informasjonsmateriell, i form av faktaark med oppgaver og diskusjonstemaer, med utgangspunkt i filmen. Filmen vil være tilpasset barn og voksne, med barn som primærmålgruppe. Det skriftlige informasjons¬materiellet vil være spesielt tilpasset for bruk i skolen.
Se mer om filmen i vedlagte prosjektbeskrivelse.

Distribusjonsplaner
Informasjonspakken skal spres til:
• skoler over hele landet (mellomtrinnet 5.-7. trinn)
• forfilm på kino, og vises på TV
• nettsteder; youtube m.fl.
• pårørendegrupper/foreldregrupper
• fagpersonell innen kriminalomsorg og hjelpeapparat

Nøkkelfunksjoner
Kajsa Næss er filmens regissør. Hun er en prisvinnende regissør med lang er faring. Filmen skal produseres av Lise Fearnley i Mikrofilm AS, som bl.a. tidligere har produsert Oscarvinneren «Den danske dikteren».

Involverte parter
Filmselskap: Mikrofilm AS
Søkerorganisasjon og faglig ansvar: Foreningen for fangers pårørende

Vi er også i kontakt med Røde kors og flere av landets fengsler.

Filmprosjektet er til nå støttet av Norsk Filminstitutt (forprosjekt), Fond for lyd og bilde og Fritt ord.

Fremdrift
Filmen og tekstmateriell vil bli produsert i perioden januar-desember 2010, med distribusjonsstart i januar 2011.

(*) Ref. undersøkelsen «Helse og livskvalitet blant fangers pårørende»

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0602.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mellom 6000 og 9000 barn i Norge har en forelder i fengsel. Denne gruppen er likevel knapt synlig i offentligheten. Vi ønsket å sette fokus på denne gruppen, ved å lage informasjonsmateriell med film, for å rive ned fordommer og spre informasjon.
Filmen er tilpasset barn og voksne, med barn som primærmålgruppe. Målsetningen er å informere og bevisstgjøre seeren, og at de selv reflekterer over hvordan det er å ha en forelder i fengsel og ulike måter å forholde seg til barn som er i en slik situasjon.

Om filmen
Filmen er produsert av Mikrofilm AS ved Lise Fearnley. Regissør Kajsa Næss har intervjuet barn med sin far i fengsel. Intervjuene ble spilt inn som lydfiler, men barna ble ikke filmet. Intervjuene danner utgangspunktet for en animasjonsfilm, der filmens karakterer er animerte men stemmene deres er ekte.

Barna forteller hvordan hvordan pappa ser ut, hvordan de fikk vite at pappa er i fengsel og hvordan det er å besøke ham i fengselet. De forteller om hvordan det er å fortelle andre at pappa er i fengsel, hvordan andre barn reagerer, og de snakker også om hva de selv drømmer om. De tar et stort ansvar for forholdet til sin far og for sine egne liv.

Filmen er ca 15 minutter lang, og vil bli spredd på filmfestivaler, på nettet og DVD og gjennom arbeidet til Foreningen for fangers pårørende.

Prosjektleder/forsker

Lise Fearnley

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Fangers barn – infopakke med film
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Org.ledd
Mikrofilm AS
Beløp Bevilget
2010: kr 560 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet