Fargerik Intro

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Den siste levekårsundersøkelsen til Stavanger, viste at Storhaug bydel har samtlige fem soner som kommer dårligst ut. Mye kan knyttes til den høye andelen ikke-vestlige innvandrere i bydelen (25,5 prosent). Gjennom flere ulike lavkostnadstiltak ønsker IL Brodd – gjennom prosjektet Fargerik Intro – å inkludere disse i både idrett – men også organisasjons- og samfunsliv. IL Brodd har gjort lignende prosjekt før – blant annet i 1998 under «Idretten er fargeblind».

2. Målsetting
Mens andelen ikke-vestlige innvandrere i bydelen er 25,5 %, er andelen ikke-vestlige medlemmer i bydelens klart største idrettslag (oss) under 10 prosent. Dette får alvorlige følger for barnas sosiale liv, kulturell opplæring og ikke minst mangel på mestring på andre områder. Vi har derfor som mål – i løpet av to år – å rekruttere mange flere ikke-vestlige medlemmer. Det er ikke lett – for egne etniske idrettslag er under oppstart. Dette vil vi jobbe mot. Da må vi også ha med foreldrene i styre og stell. Også her er målet å ha minst to-2-styremedlemmer av ikke-vestlig opprinnelse innen prosjekslutt

3. Prosjektets målgruppe
Barn av innvandrerbakgrunn og deres foreldre – men naturligvis også andre barn – slik at arenaen blir

en sosial smeltedigel.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Gjennom oppstart av

fotballfritidsordning (FFO) høsten 2012 får vi en tyvstart på tilbudet. Her tilbys gratis plasser gjennom flyktningemottak og Johannes læringssenter. Vi vil også holde idrettshallen, Storhaughallen, åpent til klokken 23.00 hver eneste fredag kveld – som et tilbud for barn og unge. På denne måten kan vi unngå at barn og unge trekker til sentrum i helgene.
Fotballfritidsordningen fra kl 13.30-16.30 skal ha servering av utenlandsk mat én gang i uken. Her er inngått avtale med Tyrkisk kvinneforening.
I tillegg vil vi arrangere Midjorddagene – Fargerik Fotball – sammen med flere andre aktører – for å bedre levekårene – og smelte bydelen sammen i langt større grad enn nå.

5. Prosjektet vil ha STOR betydning. På SFO-ene til skolene er deltakelsen av utenlandspråklige elever liten, i bydelsutvalget sitter ingen fremmedspråkelige, og i idrettslaget er det ekstrem lav representasjon. Å jobbe mot etablering av lukkede celler i form av etniske idrettslag, er ytterst viktig for bydelen – og Stavanger som by. Prosjektet vil bli fortalt om – og presentert for Stavanger Idrettsråd både underveis – og ved slutt.

6.
01.05.2012 Prosjektkomité er etablert – og består av Camilla Ween, Leidulf Skjørestad og Øyvind Jacobsen.
15.05.2012 Ali Kilinc og Arturo Duarte Cleveland er ansatt som instruktører i Fargerik Intro på deltidsstillinger
20.08.2012 Oppstart FFO
01.11.2012 Oppstart Fargerik intro – Åpen hall
01.01.2013 FULL START PROSJEKT
01.06.2013 Evauleringsmøte
01.12.2013 Evalueringsmøte med statistikk
01.06.2014 Ny levekårsundersøkelse i Stavanger – måles opp mot prosjekt
01.10.2014 Vurdering av forlengelse av prosjekt.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble i utgangspunktet delt opp i tre deler. Del 1 var prosjektet ”Åpen hall” som var et tilbud med åpen idrettshall på kveldstid fredager. Et tilbud som ikke krever medlemsskap i noe idrettslag, som er gratis – og som skal være et attraktivt alternativ for ungdom for å unngå å oppsøke sentrum på kveldstid. Del 2 var Fotballfritidsordningen. Her gikk prosjektet inn og tilbød kjøp av gratisplasser for innvandrerbarn for en periode på tre måneder. Vi opplevde at pris var et hinder for mange, og hadde som håp at frikjøp skulle markedsføre tilbudet så bra at det ville sørge for at foreldre ville beholde tilbudet for sine barn også etter tre måneder – mot betaling. Del 3 var gjennomføring av aktivitetsdagen ”Fargerik Fotball”. En fotballturnering uten fokus på resultater, men mer på fargerike lag, drakter og spillere – for å styrke identitet og fellesskap. Lagene premieres ikke etter antall scoringer og resultater, men for å ha flest ulike nasjonaliteter på lagene, mest kreative, selvlagede drakter og mest kreative navn. Prosjektet ble ledet av Øyvind Jacobsen – som også er ansatt som barne- og ungdomsekretær i Brodd Fotball. Prosjektet fikk bruke øvrige ansatte.

Antall personer i målgruppen

500

Oppsummering

Vi er meget godt fornøyd med prosjektet – som har forsterket IL Brodds profil som en klubb for alle – uvhengig av opprinnelse og kulturell bakgrunn. Selv om prosjektet forsvinner som prosjekt – vil både Åpen Hall og tilbudet med frikjøp av plasser på fotballfritidsordningen (FFO) fortsette med uforminsket støtte. Finansering av dette jobbes det med p.t og inntil dette faller på plass, har styret i IL Brodd besluttet selv å finansiere dette. Vi er sterke i troen på at dette vil gjøre Brodd mer attraktive s

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport ekstrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Øyvind Jacobsen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Fargerik Intro
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 100 000, 2014: kr 75 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet