Fatigue etter hjerneslag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Fatigue etter hjerneslag Fatigue, eller ekstrem utmattelse, er en utbredt, langvarig og til dels invalidiserende vanske etter hjerneslag. Helsetjenesten har lite kunnskap om fatigue både med hensyn til hva som kjennetegner personer som rammes, men også hvordan fatigue kan behandles. Personer som har hatt hjerneslag kan oppleve svekkelser i kognitive funksjoner som oppmerksomhet og hukommelse. Dette vil ofte føre til at aktiviteter i hverdagen man tidligere utførte uten problemer, nå blir anstrengende. Erfaring med å blir rammet av hjerneslag vil for mange også innebære en stor omstilling i livet på grunn av andre tilhørende funksjonstap, sorg og bekymring for helsa. Følelsesmessige reaksjoner som depresjon og angst er utbredte. Vi har lite spesifikk kunnskap om hvordan svekkelser i kognitive funksjoner, følelsesmessige reaksjoner og mestringsstrategier spiller inn på utvikling og opprettholdelse av fatigue. Foreliggende forskningsprosjekt vil bidra med ny og viktig kunnskap på dette området. Totalt 250 voksne personer har vært fulgt opp etter hjerneslag med flere undersøkelsestidspunkter. Gjennomsnittsalderen på tidspunkt for slaget var 70 år. Vi ønsker nå å følge de opp to til tre år etter slaget. Det gir en unik mulighet til å undersøke hvordan depresjon og angst, over tid, kan ha sammenheng med opplevelse av fatigue, kognitiv svekkelse og uhensiktsmessige mestringsstrategier som bekymring og grubling. Vi vil bruke spørreskjema og kognitive tester når vi undersøker dette. Slik ny kunnskap om hvilke kognitive og emosjonelle faktorer som henger sammen med utvikling av fatigue kan hjelpe oss til å finne ut hvem som står i fare for å utvikle slike vansker. Det vil åpne opp for å kunne forebygge, og gi tilpassede råd til dem det gjelder. Slik kunnskap vil også kunne åpne opp for nye behandlingsmetoder basert på forskning.

Prosjektleder

Synne Garder Pedersen

Hovedveileder

Audny Anke

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Fatigue etter hjerneslag
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Universitetssykehuset Nord-Norge, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Beløp Bevilget
2018: kr 710 000, 2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000
Startdato
31.01.2018
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring