FDV – Viktig for helse og læringsmiljø

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Dårlig inneklima i skoler kan bidra til sykdom og helseplager hos elever og ansatte. Konsekvenser kan være luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørre og irriterte slimhinner. Alle norske skoler har tekniske installasjoner for romoppvarming og de aller fleste har mekanisk balansert ventilasjon, men installasjonene fungerer ikke alltid slik de skal. Kunnskapen blant enhetsledere og ansatte om betydningen av drift og vedlikehold for å opprettholde godt inneklima er ofte mangelfull. Vi vil utvikle verktøy som kan bøte på dette.

Målsetting

Målsettingen er at prosjektet skal utarbeide en praktisk nettside med beskrivelse av nødvendige gjøremål knyttet til drift og vedlikehold av bygninger og inventar som har betydning for helsen til ansatte og elever. Verktøyet skal være fritt tilgjengelig for alle skoler i Norge.

Målgruppe

Ledere i skoler, ansatte innen støtteapparatet (vaktmester og renholder), FAU/SU, elever og foreldre

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

Utvikle web-basert verktøy basert på kjent kunnskap om sammenheng mellom bygning, helse og inneklima. Dette skal bygge videre på Larvik-modellen som ble utviklet for en del år siden for Larvik kommune. Videre skal verktøyet gi praktiske innspill til hvordan systematisk drift og vedlikehold kan brukes til å bedre og opprettholde godt læringsmiljø og god helse i skoler og barnehager. Dette inkludere også kravspesifikasjon for bestilling av drifts- og vedlikeholdsavtaler. Verktøyet prøves ut i noen utvalgte pilotskoler. Verktøyet vil bli introdusert for skoleledelsen med avtale om at det skal tas i bruk. Etter en viss periode skal resultatet som er oppnådd ved pilotskolene evalueres. Dette gjøres gjennom intervjuer av enhetens ledelse og elever og foreldre. På basis av evalueringen justeres og forbedres verktøyet før endelig versjon lanseres. Verktøyet gjøres tilgjengelig på naaf.no. For å gjøre det lettere tilgjengelig for kommunene blir det innarbeidet omtale og lenker blant annet hos nettsiden til KS.no. Verktøyet vil bli tilgjengelig på nettsiden Fysisk læringsmiljø som driftes av Utdanningsdirektoratet. Det utarbeides også en sluttrapport som summerer opp de resultater som er oppnådd.

Fremdriftsplan

K1, 2019 Oppstart og kontrakt K2, 2019 Etablere prosjektplan og arbeidsgruppe. Starte detaljplanlegging av innhold i verktøy. K3, 2019 Rekruttere pilotskoler. Ferdigstille verktøyet. K4, 2019 og K1 2020 Utprøving av verktøyet i pilotenheter K2 og K3, 2020 Evaluering av verktøy og metoder med basis i erfaringer og tilbakemeldinger fra pilotskoler og barnehager. Utføre forbedringer av verktøyet K4, 2020 Formidling og sluttrapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport FDV i skoler _ Viktig for helse og læringsmiljø.pdf

Prosjektleder/forsker

Hans Martin Mathisen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
FDV – Viktig for helse og læringsmiljø
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
NTNU
Beløp Bevilget
2019: kr 480 000, 2020: kr 585 000
Startdato
01.10.2019
Sluttdato
01.01.2023
Status
Under gjennomføring