Én av fem unge sliter med mat, kropp og vekt

Pilotstudie bruker ny teknologi for å kartlegge spiseforstyrrelser blant unge.

En ny studie viser at mange unge sliter med mat, kropp og vekt. Prosjektleder Camilla Lindvall Dahlgren mener det er behov for flere nye tiltak for å bedre situasjonen. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

I et tett samarbeid mellom flere nasjonale og internasjonale aktører jobber nå forskere, klinikere, brukere og IT-ressurser sammen for å utvikle et nytt digitalt, diagnostisk verktøy for spiseforstyrrelser.

Nyskapende

Målet med utviklingsarbeidet er å tilrettelegge for effektiv diagnostisering ved hjelp av nyskapende teknologi.

Prosjektleder Camilla Lindvall Dahlgren

– Verktøyet skal brukes i forbindelse med en pågående pilotstudie som ser på forekomsten av spiseforstyrrelser hos ungdom på videregående skole, sier prosjektleder Camilla Lindvall Dahlgren.

I studien «Spiseforstyrrelser hos ungdom i Norge – En epidemiologisk studie» (Epi-EDY), har Dahlgren og kolleger ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål sykehus, undersøkt forekomsten av spiseforstyrrelser hos ungdommer på videregående skole.

Mange sliter

Data fra over 1.500 ungdommer ble samlet inn i perioden november 2020 til mai 2021, og de første resultatene er nå klare.

– Disse viser at en av fem ungdommer sliter med mat, kropp og vekt, og hele ti prosent av ungdommene oppfylte kriteriene for en spiseforstyrrelsesdiagnose, sier Dahlgren

Spiseforstyrrelser var vanligere hos jenter (16 prosent) enn gutter (1,6 prosent), og de vanligste diagnosene var anoreksi og atypisk anoreksi.

– Anoreksi regnes ofte som den mest alvorlige av alle spiseforstyrrelser, og har høyest dødelighet av alle psykiske lidelser. Resultatene viste også at kun en tredjedel av de som hadde en diagnose var i behandling for psykiske plager, sier Dahlgren.

Behov for flere tiltak

Hun poengterer at det er behov for å gjennomføre nasjonale forekomststudier for å få et korrekt bilde av hvor vanlige spiseforstyrrelser er i den norske befolkningen, både hos barn, ungdommer og voksne. Hun nevner også at det er behov for tiltak som bidrar til at flere kommer i behandling ved et tidligere tidspunkt.

– Slike tiltak kan innebære et generelt kunnskapsløft om spiseforstyrrelser i samfunnet, kompetanseheving i primær- og skolehelsetjenesten, og opprettelse av lavterskeltilbud for personer som sliter med et problematisk forhold til mat, sier hun.

Første studie i sitt slag på over 20 år

Dahlgren forteller at prosjektstøtten har vært viktig.

– Tildelingen fra Stiftelsen Dam har gjort det mulig å utvikle en moderne og innovativ helseløsning, som tilrettelegger for effektiv og treffsikker diagnostisering og datainnsamling. Utviklingsprosjektet vil bidra til oppdaterte forekomsttall på spiseforstyrrelser hos ungdom i Norge, og er den første studien i sitt slag på over 20 år.   

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med medlemsorganisasjonen Mental Helse, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Columbia University Medical Center, Universitetets senter for informasjonsteknologi (UiO) og Bjørknes Høyskole.  


Søknadssammendrag

Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser som kjennetegnes av overopptatthet av kropp, mat og vekt. De oppstår oftest i tenårene, og er assosiert med høy grad av samsykelighet og økt dødelighet. Dessverre er spiseforstyrrelser underdiagnostiserte lidelser, og mange av de som sliter hverken søker eller mottar behandling for spiseproblemene sine.

Per dags dato vet vi lite om utbredelsen av spiseforstyrrelser i Norge. Den siste metodologisk robuste forekomststudien ble publisert for mer enn 20 år siden, og bruker, nå, utdaterte diagnostiske kriterier. For å kunne planlegge og implementere forebygging- og behandlingstiltak må vi vite omfanget og distribusjonen av spiseforstyrrelser i Norge.

Nylig oversatte og validerte forskningsgruppen vår et nytt, web-basert diagnostisk verktøy, «the Eating Disorder Assessment for DSM-5» (EDA-5), som raskt og effektiv genererer spiseforstyrrelsesdiagnoser i følge gjeldende diagnostiske kriterier. Målet med dette prosjektet er å utvikle en brukervennlig og GDPR-kompatibel app-versjon av den norske EDA-5, som deretter skal testes og brukes til å estimere forekomsten av spiseforstyrrelser hos norske ungdommer.

Resultatene fra prosjektet vil fungere som et grunnlag for en større epidemiologisk studie av spiseforstyrrelser i Norge, og er et første skritt mot å utvikle et brukervennlig og lett tilgjengelig diagnostisk verktøy som kan implementeres på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser som kjennetegnes av overopptatthet av kropp, mat og vekt. De oppstår oftest i tenårene, og er assosiert med høy grad av samsykelighet og økt dødelighet. Dessverre er spiseforstyrrelser underdiagnostiserte lidelser, og mange av de som sliter hverken søker eller mottar behandling for spiseproblemene sine. Per dags dato vet vi lite om utbredelsen av spiseforstyrrelser i Norge. Den siste metodologisk robuste forekomststudien ble publisert for mer enn 20 år siden, og bruker, nå, utdaterte diagnostiske kriterier. For å kunne planlegge og implementere forebygging- og behandlingstiltak må vi vite omfanget og distribusjonen av spiseforstyrrelser i Norge. Nylig oversatte og validerte forskningsgruppen vår et nytt, web-basert diagnostisk verktøy, «the Eating Disorder Assessment for DSM-5» (EDA-5), som raskt og effektiv genererer spiseforstyrrelsesdiagnoser i følge gjeldende diagnostiske kriterier. Målet med dette prosjektet er å utvikle en brukervennlig og GDPR-kompatibel app-versjon av den norske EDA-5, som deretter skal testes og brukes til å estimere forekomsten av spiseforstyrrelser hos norske ungdommer. Resultatene fra prosjektet vil fungere som et grunnlag for en større epidemiologisk studie av spiseforstyrrelser i Norge, og er et første skritt mot å utvikle et brukervennlig og lett tilgjengelig diagnostisk verktøy som kan implementeres på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge.

Prosjektleder

Heidi Langbakk Skille

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2020)
Prosjektnavn
Feeding and Eating Disorders: Development and Utility of a Diagnostic App
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2020: kr 1 491 000, 2021: kr 477 000
Startdato
01.03.2020
Sluttdato
29.06.2024
Status
Under gjennomføring