Felles løft i en spesiell tid

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er vår forenings 41 medlemmer som har måttet unnvære sosial opplevelse ved møte- og arrangementsvirksomhet, og vært overlatt til seg selv over lang tid.
Dette ønsker vi å avhjelpe gjennom prosjektet ved å arrangere og å invitere til å være med på å gjenoppta den virksomheten vi hadde før corona-begrensningene satte inn.

Vi har vært en aktiv forening med medlemmer som kjenner hverandre godt, som bor spredt og til dels alene med følelse av ensomhet. Når helsemyndighetene igjen gir oss muligheter til samvær og aktiviteter, vil samtlige bli underrettet om møtevirksomhet, utflukter, arrangement som teater ved at styret utarbeider programmet og sender informasjon til hvert medlem pr. SMS samt pr. telefon.

For dem som trenger det, har vi allerede en kjøretjeneste ved at andre medlemmer henter og bringer. Vi har erfaring for at de som er friske og mobile nok, møter opp evtl. melder seg på til arrangementer.

I styret har vi hele tiden lyttet til den informasjon som er sendt ut til befolkningen, og vi har derfor laget en plan om mulig oppstart med en utflukt i juni måned. Videre har vi planlagt første ordinære medlemsmøte 25. august med besøk av egnet foredragsholder.

Siden forholdene fremdeles er usikre, har vi ennå ikke inngått noen fast avtale, men vi har allerede avtaler som måtte annulleres på grunn av smittevernreglene, og disse avtalene vil bli gjenopplivet og gjennomført. Dette betyr månedlige medlemsmøter etter oppstarten i august samt julelunsj og fjelltur.

Vi kan regne med aktiv deltagelse videre fordi vi har opprettholdt kontakten ved telefon, SMS og utsendelse av Leders Bulletin ca. hver 6. uke. Vi forstår at samtlige medlemmer fortsetter i foreningen, og vi har til og med fått ett nytt medlem under denne tiden. Ved gjenopprettelse av normale aktiviteter forventer vi at foreningen igjen blir levende.

Prosjektleder/forsker

Sigurd Iversen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Felles løft i en spesiell tid
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 30.000
Startdato
08.03.2021