Felles start

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Unge kreftrammede har ofte senkomplikasjoner som følge av tøff kreftbehandling, eller trenger rehabilitering i etterkant av gjennomgått behandling. Deltakelse i ordinære treningsgrupper kan være demotiverende da disse ikke tar hensyn til nevnte senkomplikasjoner, noe som kompliseres ytterligere ved at målgruppen kan “se frisk ut”, og da ikke møte tilstrekkelig forståelse for sin situasjon. Felles start er en aktivitetscamp der målgruppen tilbys tilpassede, varierte og spennende aktiviteter i et sosialt miljø med likepersoner, treningsinstruktører, frivillige og andre deltakere fra målgruppen.

Målsetting

Prosjektet ønsker å (1) avvikle 4-dagers aktivitetscamp for målgruppen, (2) fremme treningsglede gjennom varierte aktiviteter i et sosialt fellesskap, (3) fremme mestring av fysisk aktivitet, og bred deltakelse, ved å nivåtilpasse aktivitetene, (4) få flere i målgruppen til å være fysisk aktive

Målgruppe

Unge kreftrammede mellom 15-35 år. Deltakerne kan være friskmeldt, eller ha kreft. Deltakerne må være selvhjulpne, men alle nivåer av fysisk form er velkomne.

Antall personer i målgruppen

37

Beskrivelse av gjennomføring

Frivillige fra hele Sjukt Sprek som selv inngår i målgruppen planlegger type aktiviteter, sosialt program, mm. tidlig i planleggingsfasen. Prosjektleder fra sekretariatet i Ung Kreft koordinerer og følger opp de frivillige og treningsinstruktørene slik at programmet følger profilen til prosjektet. Spørreundersøkelser blir brukt for å kartlegge fysisk form, ønsker og mål blant deltakerne. Aktivitetene tilpasses etter dette av treningsintruktørene. I etterkant av aktivitetscampen sendes det ut spørreskjema til deltakerne på nytt. Disse brukes som utgangspunkt i evalueringen av prosjektet og dets måloppnåelse. I prosjektperioden vil prosjektleder ta ansvar for praktisk organisering, påmelding, informasjonsspredning og dialog med eksterne samarbeidspartnere om Felles start, etc.

Fremdriftsplan

Desember 16: Booking av Kobberhaughytta, bestemme dato, oppnevne prosjektgruppe, førstegangsannonsering av Felles start. Januar 17: Workshop med frivillige, program utformes. Februar 17: Rekruttering starter. Mars 17: påmelding starter (med spørreskjema). Juni 17: påmelding avsluttes, spørreskjema innhentes, program justeres. August 17: Aktivitetscampen Felles start avvikles. Oktober – desember 17: Ny spørreundersøkelse og evalueringsrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Felles Start.pdf

Prosjektleder/forsker

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Felles start
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2017: kr 319 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet