Festlig samling for eldre ensomme

Søknadssammendrag

Det finnes mange eldre mennesker som sliter med helsen på grunn av ensomhet. Pensjonistforbundet Trøndelag ønsker å gjøre noe for ensomme eldre, som nå også er enda mer utsatt på grunn av Covid 19. Målet er å skape en trygg og spesiell opplevelse for noen i den kritiske gruppen.

Vi ønsker å involvere pensjonistforeninger, både sør og nord i Trøndelag, til å finne personer som kan ha behov for sosial omgang og oppmerksomhet. Disse vil bli invitert til et helt spesielt arrangement. Arrangementene har et omfang på totalt 160 personer. Noen medlemmer i de lokale foreningene blir også ledsagere til deltakere.

Pensjonistforbundet Trøndelag består av et fylkesstyre og 83 lokalforeninger. Informasjon om prosjektet vil bli sendt ut til alle ledere i god tid. Oppgaven til lokallagene vil bli å identifisere eldre man vet sitter mye for seg selv og eventuelt utnevne en ledsager. Fylkesstyret administrerer transport og alle detaljer ved selve arrangementet.

Selve arrangementet er fordelt på to dager i august og to steder: Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy og Baardshaug Gjestegård, Orkanger. Gjestene vil bli invitert til en treretters middag, med underholdning i forkant og underveis. Alle gjester vil få transport ved behov. Arrangementet vil holdes så tidlig på dagen at gjestene kan returnere hjem på ettermiddagen.

Vi tror at et slikt selskap vil skape engasjement i lokalmiljøet, forventninger og noe å se frem til, noen hyggelige og trygge timer i sosialt lag – samt noe å se tilbake på med glede. Om dette blir vellykket og det også kan søkes på midler til neste år, ser Pensjonistforbundet Trøndelag for seg at dette kan gjentas på andre steder i Trøndelag i 2022.

Prosjektleder

Anne-Kari Minsaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Festlig samling for eldre ensomme
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 289.000
Startdato
06.11.2020