Film om Radka Toneff og psykisk helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Unge i dag preges av prestasjonspress, depresjon og angst. 20 % av unge på VGS plages av aggressivitet og ensomhet, og 3 av 10 jenter har depressive symptomer. Derfor mener vi at historien om den norske jazzlegenden Radka Toneff (1952-1982) er høyst relevant å fortelle til ungdom i dag. Radka var et stort talent, men slet med prestasjonspress, raseriutbrudd og tungsinn, og endte med å ta sitt eget liv i en alder av 30 år. Vi tror hennes historie vil kunne bidra til merkunnskap og åpenhet om psykisk helse, og føre til at flere unge oppsøker hjelp. Derfor ønsker vi å lage en film om Radka.

Målsetting for prosjektet

Målet for forprosjektet er å resultere i en film om Radka Toneff som fremmer merkunnskap og åpenhet om psykisk helse, bryter ned tabuer i samfunnet og skaper debatt, gir ungdom et språk og en anledning til å snakke mer åpent om det de sliter med, og gjør det lettere for dem å søke hjelp.

Målgruppe

Unge og unge voksne, alder 15 – 35, som preges av prestasjonspress, perfeksjonisme, angst, depresjon og andre psykiske plager, inkludert selvmordstanker.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

80000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

For å kunne lage en film om Radkas historie som oppleves relevant for målgruppen, er det avgjørende for oss å forstå mer om både Radkas psykiske helse, og hvorfor ungdom i dag sliter med psykiske plager. Derfor ønsker vi først gjøre et forprosjekt der vi kan researche både Radka og tematikken før vi går i gang med filmproduksjonen. Prosjektleder for forprosjektet er manusforfatter og regissør Hedda Mjøen. Vi starter med rekruttering av faggruppe og referansegruppe. Dette gjøres av Mjøen i samarbeid med Mental Helse Ungdom. Parallelt igangsettes intervjuer med kontaktpersoner rundt Radka og research på musikken. Vi gjennomfører 2 møter med faggruppe og 2 møter med referansegruppe i perioden. Innsikt dokumenteres og bearbeides av Mjøen/ Christensen. Vi sammenlikner innsikten med researchen om Radka. Oppfølging av fag- og referansegruppe gjøres jevnlig av Mjøen gjennom prosjektperioden. Researchen fra grupper og kontaktpersoner sammenfattes og brukes til grunn for ideutvikling og prosjektbeskrivelse. Vi produserer moodfilm/pilot og et førsteutkast til filmmanus. Forprosjekt ferdigstilles og evalueres av faggruppe og referansegruppe. Prosjektperioden avsluttes med planlegging for videreføring (finansiering og filmproduksjon).

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli – sept 2018: Utvikling: Rekruttering av referanse- og faggruppe Research på Radkas liv og musikk 1. Møter med referanse- og faggruppe sammenfatte research og ideutvikling Okt– nov 2018: 2. Møter med referanse- og faggruppe produsere moodfilm utvikle førsteutkast til manus Des 2018 – Jan 2019: Ferdigstille forprosjekt Referansegruppe og faggruppe evaluerer forprosjektet Legge plan for videreføring av filmprosjektet.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

«RADKA» er et filmprosjekt om den norske jazzlegenden Radka Toneff, en ung kvinne med enormt musikalsk talent, men som aldri klarte å leve opp til sine egne forventninger og krav. Tilslutt endte hun opp med å bukke under for dem. Filmen skal bruke Radkas historie og musikk til å nå ut til ungdom som kjenner seg igjen i disse vonde følelsene, og vise at de ikke er alene. Den skal gi dem et språk og rom for å åpne seg om sine psykiske plager, og gjøre det lettere for dem å søke hjelp. Filmen skal bidra til å nyansere bildet deres av hva som er ”normalt” og bryte ned tabuer og stigmaer rundt psykisk helse. For å kunne fortelle om Radkas person og historie, var det avgjørende for filmskaperne å forstå mer om hvorfor og hvordan ungdom opplever psykiske plager. Mental Helse Ungdom og vi søkte derfor om midler fra Stiftelsen Dam til å gjøre et forprosjekt for å forske på hvordan vi skulle fortelle historien om Radkas indre liv, og samtidig koble dette opp mot dagens ungdom.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

De kortsiktige målsettingen om fullfinansiering av manusutvikling og produksjon av filmen anses som innen rekkevidde, da vi nå sitter med et ferdig førsteutkast til manus og prosjektbeskrivelse til filmen om Radka Toneff (Prosjektbeskrivelse og Manusutkastet pålydende 120 sider kan ettersendes dersom det er ønskelig) Vi er i kontakt med NRK angående mulig distribusjon. De langsiktige effektmålsettingene for den ferdige filmen er at filmen skal ha blitt sett av minst 180 000 i målgruppa (primær og sekundær) og gitt dem en økt forståelse for og kunnskap om psykisk helse. Filmen skal sette temaet på dagsorden, og bryte ned tabuer rundt psykisk helse. Disse målene står fremdeles ved lag, men vil ikke være mulig å måle før filmen er ferdig produsert.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Filmprosjektet “Radka” skrives av Marte Germaine Christensen og Hedda Mjøen. Filmen skal regisseres av Hedda Mjøen og produseres av Hummelfilm. Prosjektleder for forprosjektet var Hedda Mjøen. Forprosjektet bestod av en researchfase, og en manusutviklingsfase. En faggruppe bestående av psykologer ble rekruttert og bidro med innspill og faglige vurderinger underveis i research- og manusprosessen. Prosjektet knyttet også til seg en referansegruppe som kom med innspill undervis i prosessen. I referansegruppen satt det brukere av filmen (ungdom og unge voksne med erfaring med psykiske plager) som hadde anledning til å gi veiledning på hvorvidt konkrete scener og filmen som helhet treffer i sin skildring av temaet, oppleves relevant og ekte.

Resultater og resultatvurdering

Forprosjektet har resultert i et svært grundig forprosjekt til filmen, bestående av researcharbeid, prosjektbeskrivelse, manus og moodboard. Vi vil særlig trekke frem arbeidet med referansegruppen om spesielt verdifullt forprosjektet. Gjennom samtaler med deltakerne i gruppen så fikk vi ny innsikt i filmens tematikk. Vi ble gjort oppmerksomme på styrker og svakheter ved prosjektet som vi nok ellers ikke ville oppdaget. Vi opplever at vi sitter igjen med en dypere forståelse av hvordan og hvorfor unge mennesker sliter med psykiske plager, og hvordan vi konkret kan behandle og skildre disse følelsene og utfordringene inn i fortellingen. Vi har også brukt referansegruppens innspill på hvordan vi må balansere skildringen av Radkas historie og psykiske plager, slik at det fremstår realistisk, men aldri romantiserende. Vi opplever at manusutkastet har blitt sterkere, mer spennende og mer relevant for målgruppen på grunn av referansegruppens innspill.

Oppsummering og videre planer

Takket være støtte fra Stiftelsen Dam har vi utviklet et vellykket forprosjekt til filmen om Radka Toneff. Vi kommer til å bruke dette forprosjektet aktivt når vi nå skal søke støtte til produksjon av filmen. Vi vil søke støtte hos blant annet: Kulturrådet, Norsk Filminstitutt, Fond for Lyd og Bilde, Viken Filmsenter, og øvrige organisasjoner og fond. Vi har hatt så stor nytte av innspill fra både referansegruppe og faggruppe at det er naturlig for oss å fortsette med å søke innspill fra dem i videre utviklingsarbeid med filmen. Målet er å igangsette produksjon av filmen i 2021.

Prosjektleder

Hedda Heiberg Mjøen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Film om Radka Toneff og psykisk helse
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
Filmproduksjonsselskapet Hummelfilm, regissør og manusforfatter
Beløp Bevilget
2018: kr 325 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.10.2019
Status
Under gjennomføring