Filmavisa Tromsø

Gjennom Filmavisa blir eldre tromsøværinger kjent med både nye og gamle sider av byen sin.

Gjennom Filmavisa Tromsø får seerne innblikk i både nye og gamle Tromsø. Foto: Filmavisa Tromsø

– Episoden starter med et historisk kjent sted, i tillegg til å ta med seerne til nåtid der det handler om de endringene eller planene som er aktuelt for stedet akkurat nå. Altså et sted, et bygg, en park eller noe kjent, før og nå. Like viktig er mulighetene til samtale, kommentarer, spørsmål, og at seeren kan komme med egne tilleggsopplysninger, forteller prosjektleder John Arvid Berger.

Filmavisa Tromsø er en filmserie på internett laget spesielt for den eldre garde av Tromsøværinger, med tanke på at de opplever en økt grad av isolasjon i disse korona-tider.

Deler erfaringer

Prosjektet Filmavisa for de eldre har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre, som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

Ideen kom fra erfaring med film og foredrag for eldre, i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken.

Prosjektleder John Arvid Berger

Ved å «besøke» historisk kjente steder og vise til endringer fra datid til nåtid, kan beboere dele av sine erfaringer og kjenne seg igjen i utviklingen.

Gjennom prosjektet er det laget fire ulike filmaviser, og hver episode tar for seg et sted med en særegen historie, som i dag er tydelig endret eller i transformasjon. Målet er at gapet fra fortid til nåtid skal fylles med klipp fra filmarkiver, historier fra folk som var der og samtaler med dem som driver- eller har visjoner for disse stedene i dag.

Levende prosjekt

I tillegg til selve filmvisningen er det viktig at det skapes rom for samtaler og at de eldre får komme med sin kunnskap, spørsmål eller fortellinger om de stedene som det handler om. Denne kunnskapen samles opp og gjøres tilgjengelig for andre ettersom denne nettsiden utvikler seg.

Erfaring viser at formidling av historisk film gjennom bilder og musikk av engasjerte personer er velfungerende for å vitalisere eldre og demente. Muligheten for samtale som skapes gjennom prosjektet er viktig for å skape deltakelse, og følelse av mestring og verdighet.

Se episodene her:


Søknadssammendrag

Filmavisa for de eldre er basert på erfaring med film og foredrag med medvirkning fra de eldre.

Korona har ført til isolering og filmavisa vil bøte på utfordringene dette fører med seg. Film, foto og musikk basert på lokalhistorie vekker minner og åpner for samtaler der de eldre deltar og får bidra med sin kunnskap. Filmavisa fungerer også som et lite nyhetsbrev med «hvordan forandrer stedet seg i dag».

Produksjon starter høsten 2020 med 5 episoder som starter sending allerede rundt nyttår. Distribusjon skjer i samarbeid med kommune og frivillige organisasjoner.

Prosjektleder

John Arvid Berger

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Filmavisa for de eldre
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
03.10.2020