Filmtrilogi mot mobbing

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Elevundersøkelsen fra 2018 viste at 6,1 prosent av elevene i grunnopplæringen svarte at de ble mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Den viste også at det er mest mobbing på barneskolen. Mobbing har alvorlige konsekvenser for de som blir rammet; barn som blir mobbet sliter oftere med å prestere på skolen og får flere alvorlige helserelaterte plager, både fysiske og psykiske. Redd Barna har erfart at lærere etterspør gode filmer som er basert på nyere forskning for å styrke gruppe- og fellesskapsdynamikken i klassene sine, som lærerne kan bruke i det forebyggende arbeidet mot mobbing.

Målsetting

Overordnet målsetting er å bidra til at barn skal trives i skolen, er trygge på hverandre og opplever et inkluderende klassemiljø. Prosjektet skal inspirere elever, lærere, skoleledelse og foreldre til å skape et raust og trygt klassemiljø med tydelige rammer og felles verdier.

Målgruppe

Målgruppe for prosjektet er elever og lærere på 2.-3. trinn i grunnskolen. Filmene skal også kunne vises til elever på 1. trinn og eldre trinn.

Antall personer i målgruppen

120000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom prosjektet skal vi utvikle tre animasjonsfilmer, samt en lærerveileder som er knyttet til filmene og som gir lærere god innføring i hvordan snakke med barn om mobbing på en måte som bidrar til samhold. Veilederen vil gi innføring i hvordan voksne kan oppdage, håndtere og stoppe mobbing. Den vil basere seg på nyere forskning og på lovendringene i opplæringsloven Kapittel 9A som trådte i kraft 1. august 2017. Gjennom undervisningsopplegget vil vi inspirere klassen – som gruppe – til å verne om hver enkelt elevs rett til en trygg og meningsfull skolehverdag, og vise hvordan vi kan skape felles rammer basert på omsorg, raushet og toleranse. Bivrost Film og Redd Barna vil samarbeide tett gjennom hele prosjektet, og sammen stå ansvarlig for økonomi og prosjektgjennomføring. Animasjonsserien skal produseres av Bivrost Film, mens Redd Barna skal gi faglige innspill underveis. For å sikre god faglig forankring og at filmene skal oppleves som relevante og tidsriktige for barna, skal Redd Barna etablere en tverrfaglig referansegruppe. Redd Barna skal utarbeide lærerveilederen, samt markedsføre og distribuere filmene og veileder til alle landets skoler. Filmtrilogi mot mobbing skal lanseres på NRK Super høsten 2020.

Fremdriftsplan

Foreløpig framdriftsplan for hele produksjonen av Filmtrilogi mot mobbing: Utviklingsfase 1: Desember 2018 – mars 2019 Søknad utvikling NFI: Desember 2018 Utviklingsfase 2: April – oktober 2019 Produksjonssøknad NFI: September 2019 Produksjonsbeslutning: 01. november 2019 Produksjon: Vinter – vår 2019 – 2020 Premiere: Høsten 2020

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Filmtrilogi mot mobbing
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Bivrost Film & TV AS
Beløp Bevilget
2019: kr 600 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
15.11.2023
Status
Under gjennomføring