Finn fram i fellesskap

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Livet til kronisk syke er ofte preget av en stillesittende tilværelse, fysisk inaktivitet, og en følelse av ikke-mestring. Dette fører lett til overvekt, ytterlige helseplager og isolasjon. De har kommet inn i en «ond sirkel.»  Derfor er det et behov for å utvikle et lavterskeltilbud som kan forebygge en slik utvikling.

 

Helsemyndigheter fremhever stadig betydningen av fysisk aktivitet og om å ta vare på egen helse. Iflg. LHLs handlingsprogram for 2006 er det et prioritert tiltak å utvikle tiltak innen fysisk aktivitet og etablere og utvikle likemannstiltak for hjerte- og lungesyke i samarbeid med organisasjonsapparatet og institusjonene. Forebyggende og helsefremmende arbeid samt rehabilitering og funksjonsfremmende arbeid er dessuten formulert som politiske saksområder i LHLs samfunnspolitiske program for 2006-2008.

 

Målsetting:

·        Hjelpe kronisk syke til å komme inn i en «god sirkel» og dermed lette rehabiliteringsprosessen for de som har fått en kronisk sykdom.

·        Få flere kronisk syke til å lære turorientering og der gjennom gi dem en opplevelse av mestring og lyst til å bruke naturen til fysisk aktivitet.

·        Gi kronisk syke mulighet til å gjøre en innsats for egen helse.

·        Hjelpe kronisk syke ut av sin isolasjon ved å motivere de til å delta i et lavterskeltilbud sammen med likesinnede.

·        Motivere LHL lag til å etablere turorientering som likemannsaktivitet.

·        Utvikle en modell for hvordan lokale frivillige organisasjoner kan samarbeide.

 

Gjennomføring: Av praktiske grunner valgte prosjektgruppa å gjennomføre prosjektet over to perioder.  I 1. fase ble nye aktivitetstilbud i form av turorientering etablert på LHLs institusjonene på Glittre, Feiring og Røros.  I samme år ble turorientering utprøvd på LHLs aktivitetssamling på Rauland.

 

I fase 2 ble tiltaket ved LHLs institusjoner videreført og videreutviklet, mens hovedfokus i denne fasen var på å gjøre tiltaket kjent i LHLs lokallag i Buskerud, Vestfold og Telemark. 8 LHL lag i disse fylkene ble plukket ut og motivert til å samarbeide med de lokale Orienteringslag om etablering av turorientering som aktivitetstilbud til sine medlemmer i nærområdet.

 

Resultater, konklusjon, videre planer: På LHLs institusjoner har til sammen ca 500 personer brukt det nye aktivitetstilbudet, mens ca 100 personer har vært på postjakt sammen med likesinnede ute i lagene. De spurte brukere opplevde aktiviteten som spennende, givende og velfungerende. 86 % av de spurte vil fortsette med dette i årene framover.  På Feiring er turorientering blitt en fast del av rehabiliteringsopplegget for hjertepasienter. LHL lagene fra Østlandsområdet som deltok på kurset ”Turorientering” fikk oppskriften på hvordan de kan samarbeide med lokale o-lag om å få etablert et nytt likemannstilbud. Modellen viser seg til å fungere meget bra, oppskriften for et vellykket samarbeid ligger klar.  Utfordringen ligger hos LHL lagene om å bruke den og sette i gang en ny aktivitet.

 

Vedlegg og sluttprodukter: Hefte, ”Turorientering – kursopplegg” om hvordan en kan komme i gang


 

Prosjektleder/forsker

Heidi Mustvedt-Plüss

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Finn fram i fellesskap
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2006: kr 185 000, 2007: kr 170 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet