Fiskelykke for alle

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Gaula er en av de mest besøkte lakseelver i Norge ( i sesongen 2005 Norges beste lakselv!). Den burde også ha et tilbud til de som har en bevegelseshemning. LHL Midtre Gauldal hadde ideer til hvordan dette kunne gjøres og sendte en prosjektsøknad.

 

 Høsten 2006 fikk laget melding om at prosjektet ble tildelt Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. Stor glede og entusiasme i LHL Midtre Gauldal den dagen. Det viktige arbeidet med å bygge opp en taktisk og strategisk riktig organisasjon sto da ”for døren”. Sonderingene mot samarbeidspartnere startet januar 2007.

 

Sammen med Midtre Gauldal Kommune, de frivillige organisasjonene og andre nevnte samarbeidspartnere i forordet til denne rapporten, har prosjektet blitt realisert. Samarbeidet har vært umerket og viljen til å bidra ut fra ulike forutsetninger, har vært uten noe problem. Prosjektgruppa måtte utfordre de frivillige organisasjonen med hensyn til en større dugnads- og egeninnsats i prosjektet. Tilbakemeldingene til styringsgruppa var overveldende. Toppfinansieringen kom således fort på plass. Den daglige fremdriften og prosjektstyringen ut fra de gitte rammer, ble styrt på en rasjonell og effektiv måte igjennom et valgt arbeidsutvalg sammen med prosjektleder. Prosjektet har nytt stor entusiasme fra lokalsamfunnet her på Støren. Bidrag igjennom gaver, dugnadsarbeid m.m. har vært stor.

 

Prosjektet er både av regional og landsomfattende interesse. I den beste laksefisketid, mens anleggsarbeidet gikk på det mest aktive – fikk vi markedsført og synliggjort ovenfor en masse bevegelsesfriske fiskere, den mulighet som også neste sesong ville komme en ny gruppe laksefiskere til gode, nemlig de bevegelseshemmede. Anlegget vil også kunne brukes til kurs i fluestangfiske, casting og lignende. Det er allerede spørsmål til kommende laksesesong, med bl.a. spørsmål om hvor får bevegelseshemmede kjøpt fiskekort m.m.

 

Prosjektgruppa ser mange utviklingsmuligheter i prosjektet. Det er allerede muntlig skissert at det fremtidige driftansvaret for anlegget overtas av kommunen. Vi gleder oss til å videreføre prosjektet sammen med Midtre Gauldal Kommune.

Prosjektleder/forsker

Lars Woldmo

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Fiskelykke for alle
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2007: kr 500 000
Startdato
01.11.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet