Fiskeplasser i Lesja

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: LHL Dovre og Lesja har fått forespørsler fra medlemmer og andre om ikke laget kunne ta initiativ til å få til en eller flere fiskeplasser med universell utforming. Vi bor i en aktiv jakt- og fiskekommune, og mange med helseproblemer savner mulighetene de en gang hadde til å benytte våre flotte områder.
Gjennom arbeid med prosjektesøknaden kom det frem mange ønsker om plassering, og etter vurderinger og samtaler med medlemmer, samarbeidsparter, kommunen og andre, kom vi frem til å satse på fiskeplass ved Lesjaskogsvatnet. Lesjaskogsvatnet ligger lett tilgjengelig for adkomst med

bil, og på folkemunne blir det sagt at dette er en uoppdaget perle. Vi ønsker å åpne denne perlen, ikke minst for de som trenger hjelp eller tilrettelegging for å kunne gi seg selv gode opplevelser innen fiske og friluft.

Målsetting:

Å gi flere muligheten til å oppleve og nyte vår natur og fiskeressurs på en enklere og bedre måte. Gjennom prosjektet vise at man gjennom samarbeid kan få til gode universelle løsninger for alle brukere. Til tross for god tilgang på friluftsliv generelt i kommunen, vil ofte mindre mobile grupper som hjerte/lungesyke, eldre, funksjonshemma og småbarnsfamilier mangle trygge og brukervennlige tilbud. LHL

Dovre og Lesja ønsker at disse skal få komme ut i naturen. Samt at skoleklasser og barnehager kan bruke anleggene til utflukter, fiskekurs og fellesturer.

Målgruppe: Mindre mobile grupper som hjerte- og lungesyke, eldre, funksjonshemmede og småbarnsfamilier som ønsker et tilrettelagt og trygt tilbud, i et område hvor man faktisk kan få fisk, i tillegg til å nyte naturen.

Gjennomføring: Det må bygges vei og støpes platting slik at bil med rullestol kan komme inntil fiskebryggen. Videre må vi bygge handikapdo samt oppruste området med grillplass, benker og bord og en gapahuk. For at vi skal få dette til, er vi avhengig av at deltakerne gjør en stor dugnadsinnsats

Prosjektets betydning: LHL Dovre og Lesja, samt samarbeidsparter mener at prosjektet har stor betydning for å heve livskvaliteten til de av våre innbyggere som ikke kan ta del i ett av våre fortrinn, fiske og naturopplevelser. Gjennom et samarbeidsprosjekt håper vi også å få til andre samarbeidsformer mellom ulike frivillige lag og organisasjoner, som igjen sikrer gode løsninger for alle brukere i Lesja, og for våre gjester.


Fremdriftsplan:
Prosjektstart januar 2013. Arbeid starter opp vår/sommer 2013. Skal være ferdig august 2013

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Fiskeplasser i Lesja.pdf

Prosjektleder/forsker

Leif Sortodden

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Fiskeplasser i Lesja
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2013: kr 145 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet