Fjernundervisning i HLF

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) fikk i 1999 tildelt midler til et toårig prosjekt der målsettingen var som følger:

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) fikk i 1999 tildelt midler til et toårig prosjekt der målsettingen var som følger:

 

·        Å heve kompetansen hos pasienter, pårørende og helsepersonell – spesielt allmennpraktiserende leger – på relevante områder innenfor hørsel, som man i dag ikke har tilstrekkelig kunnskap om.

·        Å gi mulighet for desentralisert opplæring og veiledning

·        Å gi muligheter for klinisk behandling av Ménière-rammede via videokonferanse

·        Å etablere en ”fjernundervisningsavdeling på Briskeby HLF’s Skole og Kompetansesenter

 

Bakgrunnen for prosjektet var frustrasjon blant de rammede over hvor lite kunnskap det er om Morbus Ménière. Dette er en kronisk sykdom som kjennetegnes av periodiske svimmelhetsanfall, tinnitus (øresus) og periodisk hørselstap. Sykdommen debuterer som regel i voksen alder – ofte i 30-50 års alderen. Mange utvikler etter hvert permanent hørselshemning, og mange blir mer eller mindre arbeidsuføre.

 

Helse og Rehabilitering innvilget til sammen kr 890.000 og midlene ble i første omgang brukt til innkjøp av teknisk utstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre videokonferanser.

 

Det ble i prosjektperioden avholdt to store konferanser med mellom 20 og 30 personer tilstede. Det har også vært avholdt flere møter via utstyret, men da bare på et par timer pr møte. Disse møtene har ved noen anledninger vært flerpartsmøter, dvs det har vært møtedeltakere på mer enn to steder samtidig. Spesielt for våre målgrupper har vært at de fleste deltakere er hørselshemmet og er avhengig av god lyd, samt muligheten til å kunne lese på munnen. Dette setter krav til billedkvalitet og teknikk.

 

Erfaringene fra møtene/konferansene viser at utstyret har fungert meget bra, og utbyttet for deltakerne har vært godt. Dessuten er det store kostnadsbesparelser ved slike videokonferanser, både for deltakere og arrangører.

 

Det er etter prosjektets avslutning planlagt flere videooverførte konferanser for helsepersonell, blant annet i samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin i Tromsø. Prosjektet har også gitt gode muligheter for kurs i tegnspråk eller kurs i Tegn Som Støtte (TSS) via  utstyret som nå er etablert på Briskeby.

Prosjektleder/forsker

Aslaug Lunde

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Fjernundervisning i HLF
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 532 000, 2001: kr 358 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.03.2002
Status
Avsluttet