«Flere får sjansen»

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Dokumentarskaper Petter Nyquist lagde en serie om ISS som hadde premiere 24. januar d.å. Serien har blitt sett av langt over en halv million mennesker, og pågangen til foreningens kontaktskjema har vært eksplosiv. Dette er bakgrunnen for søknaden om å utvide og videreutvikle vårt tilbud. Landet rundt sitter mennesker som sliter med de samme utfordringene, med drømmer om å tilhøre et sunnere nettverk der fellesskap, glede og mestringsopplevelser over tid og i forutsigbare, faste rammer, gir en styrket selvfølelse som kan gjøre det mulig å realisere et bedre liv med flere rusfrie timer.

Målsetting

Å integrere en marginalisert gruppe i idrettsfamilien og komme i møte et stort behov landet over for denne typen ettervern. De møter folk med lignende bakgrunn og finner lettere fellesskap blant likemenn. Målet er et nettverk i idrettslaget og tilhørighet i samfunnet med sosial aksept og vekst.

Målgruppe

Målgruppa er kvinner og menn i alderen 20-65 år med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk uhelse.

Antall personer i målgruppen

35

Beskrivelse av gjennomføring

Opprette tre nye utøvergrupper innen grenene sykkel, ski og riding i områder der vi så langt ikke er representert, slik at mennesker på utsiden av samfunnet får møtes i trygge, organiserte rammer og opplever mestring sammen med mennesker med lignende "bagasje". Dette skjer i profesjonelle rammer tilknyttet norsk idrett. Gjennom prosjektperioden på 1 år vil fellesskap dannes og utøverne gå fra en "jeg og meg-tankegang" til å oppleve verdien som ligger i et "vi og oss". De vil oppleve et trygt fellesskap der fokus ikke er på terapi og problemer, men samhandling, mestringsfølelse og lagånd, samt noe som for mange har vært glemt i en lang periode: gleden over at kroppen kan brukes til fysisk aktivitet.

Fremdriftsplan

Oppstart for de tre gruppene fra august 2021.

Prosjektleder/forsker

Liv Ekeberg

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
«Flere får sjansen»
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 1 400 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring