Flerkulturell helseoversikt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Undersøkelser og kommuner peker på store utfordringer knyttet til å sikre god oppfølging av gravide og foreldre som ikke foretrekker norsk (eller engelsk) for råd og veiledning i svangerskapet og småbarnsfasen. Videre viser forskning at kvinner fra Somalia har den største risikoen for negative helsemessige konsekvenser i denne fasen av livet. De offisielle språkene i Somalia er arabisk og somali, og gjennom prosjektet ønsker vi å implementere støtte for begge disse språkene.

Målsetting

Å bidra til bedre helse for gravide kvinner og småbarnsmødre som har somalisk og/eller arabisk som morsmål gjennom økt forståelse for helseinformasjon (health literacy).

Målgruppe

Somaliske kvinner og partner/far i svangerskap og småbarnsfasen (med barn 0-5 år).

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

FASE 1 – KLARGJØRING Periode: 01/20 – 02/20 Hensikt: Etablere prosjektet, nullpunktsanalyse, forstå brukerbehovene grundigere og lage pilotløsning FASE 2 – PILOTERING Periode: 03/20 – 05/20 Hensikt: Teste ut faktisk løsning, tilpasse for økt brukerverdi og forberede til utrulling til alle i målgruppen FASE 3 – NASJONAL UTRULLING Periode: 06/20 – 09/20 Hensikt: Bredde løsningen til alle somaliske kvinner og partnere i hele Norge FASE 4 – EVALUERING Periode: 10/20 Hensikt: Evaluere resultatoppnåelse, lage sluttrapport og sikre varige forbedringer for målgruppen etter prosjektet Nøkkelaktiviteter i hver fase beskriver nærmere i vedlagte prosjektbeskrivelse pkt. 3.3.

Fremdriftsplan

Feb./2020; Gjennomført brukerundersøkelse og prioritert hva som må oversettes til somali og arabisk Feb./2020; Implementert prioritert innhold for pilotering Mai./2020; Pilotering hos brukergruppe og optimalisering for økt brukerverdi Sept./2020; Markedsføring av tjenesten til alle somaliere i Norge Okt./2020; Måling av resultatoppnåelse og utarbeide sluttrapport

Prosjektleder/forsker

Alexander Rein

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Flerkulturell helseoversikt
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Helseoversikt AS
Beløp Bevilget
2020: kr 450 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.10.2021
Status
Under gjennomføring