Flerkulturelt fyrverkeri

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Vi søker Extrastiftelsen om støtte til å utvikle det flerkulturelle arbeidet på Kultur- og teaterverkstedet FYRET.www.fyret.org

Virksomhetsfeltet for prosjektet er forebyggende arbeid.

Målet med prosjektet er å bidra til fysisk og psykisk helsegevinst og økt livskvalitet gjennom arbeid med drama, dans og dialog.Målgruppe for prosjektet er utsatte grupper som barn, unge og

kvinner i mottak.Fyret har etter syv års drift nå nærmere 100 aktive barn unge og foreldre involvert i sin virksomhet.

Til tross for vårt ønske om å være en flerkulturell arena, merker vi at vi i liten grad klarer å rekruttere deltakere fra det flerkulturelle miljøet.

Barn og unge som kunne ha deltatt i prosjekt, uteblir av grunner som påmelding, transport, språkvansker og økonomi. Vi håper nå å kunne lage tilbud som spesielt for denne gruppa, og søker om midler for å kunne finansiere prosjektledelse og innhente språklig og helsefaglig kompetanse for å gjennomføre prosjektet.MÅLGRUPPE: Barn, unge og kviner med flerkulturell bakgrunnMusikk, dans og drama for de minste:Aktivitet i musikk, dans og drama med norske og flerkulturelle barn.Her er jeg!1.-4 klasse: Bedre selvtillit gjennom sosialisering og språktrening.

Innlæring av språk og begreper gjennom drama, dans og musikk. Fysiske teaterteknikker og sirkus for å skape kontakt mellom barn og voksne på tvers av språkbarrierer.Det var en gang… Fortellerverksted for 5.-10 klasse:Lage en forestilling basert på eventyr og fortellinger fra barnas hjemlandskultur.

Dans, drama dialog . Kurs for (fra 18 år) Fokus på forholdet mellom fortelling, bevegelse og avspenning.

BETYDNING: Flerkulturelt arbeid er et felt med sammensatte utfordringer.

Vi har erfart at vi i noen grad kan styrke denne gruppa gjennom lystbetonte aktiviteter og drama, men vi har også erfaring med at dette kan være mennesker med livserfaring – og kanskje traumer som trenger helsefaglig bistand for å komme videre i livene sine.

VI vil arbeide i tråd med teoretiske fundamentet for psykomotorisk fysioterapi, Livet vi lever inkorporeres i kroppen, preger våre vaner og væremåter – hele vår identitet. Vi er hjemmevante i egen kultur, men føler oss fort fremmede i andre land og kulturer. Denne følelsen av fremmedgjorthet kan skape spenningstilstander i kroppen som stressende og uroskapende.

I drama og dans kan en skape relasjoner med lite eller uten språk. Det overordna målet med prosjektet er å bidra til livskvalitet gjennom møter mellom mennesker med ulik kulturell og sosial bakgrunn.

Vi vil bidra til integrering på tvers av språk og kulturell praksis. Vi har tro på at dette kan være en god start i ny del av verden for fremmedkulturelle i vår region.


MEDARBEIDERE:Esperanze Muhindo, instruktør Afrikans dans,Hanne Falch Kristoffersen, Instruktør magedans,Trude Jægtvik, Høgskolelektor i sykepleie,Høgskolen i Nesna, Anne Meek, teaterinstruktør, førstelektor i dramaHøgskolen i Nesna,Cathrine Egeness, psykomotorisk fysioterapeut,

FRAMDRIFTSPLAN

Vi planlegger et forprosjekt høsten 2011 som har finansiering fra blant annet statlig mottak og nordland fylke, og vi planlegger et hovedprosjekt med en mer helsefaglig tilnærming og refleksjon som går over hele 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0148.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Meek

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Flerkulturelt fyrverkeri
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2012: kr 335 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
31.05.2013
Status
Avsluttet