Flerkulturelt nettverk og trim

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag av prosjektbeskrivelsen
Prosjektes navn : Flerkulturelt nettverk og trim
Varighet : 1 år
Målgruppe/ nedslagsfelt: Første målgruppen i dette prosjektet er mennesker fra forskjellige kulturer og nasjoner. Andre målgruppe er personer som trenger annet trimtilbud enn det LHL kan gi i dag . Tilbudet til både første og andre målgruppe er knyttet opp mot LHL -SV lokallag, og de samarbeidspartnere vi knytter til oss.
Bakgrunn LHL -SV ser en vesentlig mangel i det opplegget som LHL som organisasjon bidrar med. Vi ser at en del av våre medlemmer ikke makter det tilbudet som felles trening gir dermed er det ønskelig med en form hvor individuell trening benyttes. I den forbindelse ser vi det nødvendig med en viss tilrettelegging for denne gruppen, og ser for oss at trening med treningsmateriell/ apparater kan gi denne gruppen et tilbud.
I tillegg ser vi ei til forsømt gruppe, det er våre nye landsmenn. Der mener vi at informasjonen ut til denne gruppen er for dårlig. LHL -SV ønsker å bedre dette slik at vi har muligheten til nå de som er hjerte- og lungesyke, deres pårørende og andre interesserte innenfor denne gruppen også.
Virkemidler for gjennomføring. De virkemidlene vi velger å bruke er i hovedsak de menneskelige ressursene. Kompetansen og erfaringene til de forskjellige gruppene vil stå sentralt i arbeidet.
Organisering Styret i LHL vil være den ansvarlige for prosjektet. Det vil være jevnlige møter med våre samarbeidspartnere. Rapporteringsplikt fra våre samarbeidspartnere til styret i LHL -SV v/ likemannskoordinator.
Fremdriftsplan Starte tidlig i 2009. I denne fasen vil markedsføring av oss som organisasjon, opp mot den flerkulturelle befolkningen være viktig. I tilegg må vi ha klart de tilbudene som er aktuelle å tilby når vi får respons. Samtidig må treningsmateriellet/ apparater bestilles til den gruppen som allerede er kjent, slik at man får gå ut med tilbud til de som er hardest rammet pga sykdom. Fremtidig arbeid vil knytte seg opp mot tilrettelegging og praktisk arbeid.
Mål Å gi de gruppene som pga manglende ressurser, ikke kjenner til eller klarer å nyttiggjøre seg et tilbud hos LHL, et verdigfullt tilbud i LHLs regi med vårt opplegg.
Forventet resultat Å gi et bredere tilbud som dekker behovene til enkeltpersoner innenfor målgruppene.
Søkt beløp Det søkes om kr 230.000 for et 1 årig prosjekt. LHL Sør – Varanger stiller selv med 10.000 i kapital.Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0121.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn:
Sør-Varanger har en nokså sammensatt befolkning, med samisk, finsk og norsk bakgrunn. I senere tid har det også kommet mange russere. Det var bakgrunnen for LHL Sør-Varangers søknad om midler til Flerkulturelt nettverk og trim. Vi ønsket å gi befolkningen i Sør-Varanger et godt tilbud innenfor fysisk aktivitet, samtidig som vi ville legge til rette for å inkludere ved å henvende oss spesielt til fremmedspråklige i kommunen. Vi ønsket oss et rom med apparater og matter. Og vi ville få trykket opp brosjyrer på flere språk, slik at vi også kunne få gjort tilbudet bredt kjent
Prosjektgjennomføring:
Lokale fikk vi på Eldresenteret i Kirkenes. Det ble også innhentet tilbud på trimapparater og brosjyrer. Flere medlemmer i laget har gjennomgått intern opplæring som triminstruktører i LHL. Brosjyrene ble trykket på norsk, finsk, samisk og russisk. De er delt ut på offentlige plasser i kommunen.
Resultat:
LHL Trimsenter er blitt et populært sted spesielt for unge og gamle. Vi har fått et bedre tilbud til mennesker med forskjellig bakgrunn og språk. LHL Trimsenter skal fortsette i den form den har nu. Vi har også samarbeid med andre lag og foreninger i Sør Varanger som er tilsluttet Kirkenes sykehus som er en paraply for lag og foreninger i Sør Varanger
Det var offisiell åpning av LHL Trimsenter i november 2009 med lokalavisen, kaker, kaffe. Det var mange som besøkte oss og god reklame for aktivitetene.

Prosjektleder/forsker

May Torild Karikoski

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Flerkulturelt nettverk og trim
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 220 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet