Flyt – et livsmestringsprogram for ungdom

I samarbeid med

Flyt-deltakere fra Drammen deltok på «Amazing race» i høstferien 2019. Temaet var blant annet veivalg, og de fikk muligheten til å bli bedre kjent med en rekke bedrifter, blant annet Stiftelsen Dam. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Mandag 7. oktober 2019 ble Flyt lansert for norsk presse. Les sakene her:

NRK Dagsrevyen

NRK Buskerud

Drammens Tidenet

bevilget2.000.000

Sammendrag

Bakgrunn

Frafall fra videregående opplæring er en av de største samfunnsutfordringene i Norge. Det fører til store tap for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte betyr frafall at man ikke kvalifiserer til videre utdanning og til at man får færre muligheter på arbeidsmarkedet. Frafall fører også ofte til dårligere fysisk og psykisk helse, mindre sosial deltakelse og en opplevelse av mindre mestring og dårligere livskvalitet. For samfunnet fører frafall til tap av ressurser som kunne bidratt til verdiskapning og i samfunnslivet forøvrig.

Målsetting

Bidra til at flere unge gjennomfører videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Ungdommene skal oppleve: – økt tilstedeværelse på skolen – økt grad av livsmestring – økt innsikt i egne ønsker og valg for framtiden – å ha minst en god venn + minst en god venn på skolen

Målgruppe

Tilbud for alle i 10.klasse, med prioritet for de som risikerer å ikke fullføre grunnskolen eller ikke begynne/gjennomføre videregående skole.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Både forskere og ungdom selv peker på manglende livsmestringskompetanse som en av hovedårsakene til frafall og opplevd utenforskap. Flyt skal imøtekomme dette behovet og gi ungdom gode verktøy for å mestre livets utfordringer og forme en god framtid. Flyt er et gratis fritidstilbud for ungdom i 10.klasse, og gjennomføres lokalt i kommunene. Gjennom Flyts fem moduler får grupper på ca. 25 ungdommer 80 timer med organiserte aktiviteter, måltider, øvelser, samtaler og veiledning i løpet av et år. Det blir konkrete temaer og øvelser som fremmer livsmestringskompetanse – og attraktive aktiviteter. Det faglige innholdet er utviklet sammen med Voksne for Barn (VfB). Modul 1: Aktivitetsuke Fire dager med fellesskap og mestring gjennom aktiviteter. Modul 2: Ettermiddagssamlinger 10 temaer på 10 ettermiddager: kroppsspråk, selvhevdelse, hjernen vår, følelser, verdi, fokus, vennskap, konflikthåndtering, medborgerskap, forandringer. Modul 3: Temakveld for foresatte Foredrag og dialog om hvordan foresatte kan være gode veiledere. Modul 4: Midtveissamling Repetisjon av verktøy og fokus på valg til videregående. Modul 5: Oppfølgingssamling Motivasjon for utdanning og samfunnsengasjement, samt høytidelig avslutning av programmet.

Fremdriftsplan

06.20 – Faglig innhold ferdig utviklet i samarbeid med VfB – Opplæringsmodul for instruktører samt modul 3 utviklet i samarbeid med VfB 10.20 – Fafos rapport for pilotfasen publisert 06.21 – Bærekraftig modell utviklet i samarbeid med VfB og pilotkommunene. Målet er en modell med betydelig samfunnseffekt, som kan tilpasses lokal økonomi i samspill med det offentlige, frivillighet og nærmiljø. 12.21 – 12 kommuner og 1 000 ungdommer rekruttert

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Frafall fra videregående opplæring er en av de største samfunnsutfordringene i Norge. Det fører til store tap for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte betyr frafall at man ikke kvalifiserer til videre utdanning og til at man får færre muligheter på arbeidsmarkedet. Frafall fører også ofte til dårligere fysisk og psykisk helse, mindre sosial deltakelse og en opplevelse av mindre mestring og dårligere livskvalitet. For samfunnet fører frafall til tap av ressurser som kunne bidratt til verdiskapning og i samfunnslivet forøvrig.

Målsetting

Bidra til at flere unge gjennomfører videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Ungdommene skal oppleve: – økt tilstedeværelse på skolen – økt grad av livsmestring – økt innsikt i egne ønsker og valg for framtiden – å ha minst en god venn + minst en god venn på skolen

Målgruppe

Tilbud for alle i 10.klasse, med prioritet for de som risikerer å ikke fullføre grunnskolen eller ikke begynne/gjennomføre videregående skole.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Både forskere og ungdom selv peker på manglende livsmestringskompetanse som en av hovedårsakene til frafall og opplevd utenforskap. Flyt skal imøtekomme dette behovet og gi ungdom gode verktøy for å mestre livets utfordringer og forme en god framtid. Flyt er et gratis fritidstilbud for ungdom i 10.klasse, og gjennomføres lokalt i kommunene. Gjennom Flyts fem moduler får grupper på ca. 25 ungdommer 80 timer med organiserte aktiviteter, måltider, øvelser, samtaler og veiledning i løpet av et år. Det blir konkrete temaer og øvelser som fremmer livsmestringskompetanse – og attraktive aktiviteter. Det faglige innholdet er utviklet sammen med Voksne for Barn (VfB). Modul 1: Aktivitetsuke Fire dager med fellesskap og mestring gjennom aktiviteter. Modul 2: Ettermiddagssamlinger 10 temaer på 10 ettermiddager: kroppsspråk, selvhevdelse, hjernen vår, følelser, verdi, fokus, vennskap, konflikthåndtering, medborgerskap, forandringer. Modul 3: Temakveld for foresatte Foredrag og dialog om hvordan foresatte kan være gode veiledere. Modul 4: Midtveissamling Repetisjon av verktøy og fokus på valg til videregående. Modul 5: Oppfølgingssamling Motivasjon for utdanning og samfunnsengasjement, samt høytidelig avslutning av programmet.

Fremdriftsplan

06.20 – Faglig innhold ferdig utviklet i samarbeid med VfB – Opplæringsmodul for instruktører samt modul 3 utviklet i samarbeid med VfB 10.20 – Fafos rapport for pilotfasen publisert 06.21 – Bærekraftig modell utviklet i samarbeid med VfB og pilotkommunene. Målet er en modell med betydelig samfunnseffekt, som kan tilpasses lokal økonomi i samspill med det offentlige, frivillighet og nærmiljø. 12.21 – 12 kommuner og 1 000 ungdommer rekruttert

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport DAM 2019-2021.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Flyt -et livsmestringsprogram for ungdom
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Stiftelsen Kronprinsparets Fond og kommuner
Beløp Bevilget
2019: kr 1 000 000, 2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring