Fødsel og risiko for underlivsfremfall

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Det mangler studier på sammenheng mellom skader på bekkenbunnsmuskulatur, som kan oppstå under fødsel og symptomer på underlivsfremfall og lekkasjeplager senere i livet. Det mangler en standard for undersøkelse av muskelstyrke i bekkenbunnsmuskulatur.

Målsetting

Å studere forekomsten av fremfall, urin- og avføringslekkasje og skade i bekkenbinnsmuskler hos kvinner fra normalbefolkningen 15-24 år etter første fødsel , og å sammenlikne forekomsten etter ulike fødselsmetoder: normalfødsel, tangfødsel, vakumfødsel og keisersnitt. Å definere en skala for å måle bekkenbunnskontraksjon med ultralyd.

Design, metode, materiale

Vi gjennomførte en tverrsnittstudie av kvinner som hadde født sitt første barn ved St. Olavs Hospital i perioden 1990-97. Da var fødselslegene like godt trenet i både tang- og vakumfødsler. Totalt 1641 kvinner svarte på et spørreskjema om symptomer på underlivsfremfall og lekkasje. 608 kvinner ble undersøkt med gradering av fremfall, 4D ultralydundersøkelse for diagnose av bekkenbunnsmuskelskade, og gradering av muskelstyrke med å kjenne med fingre, «perineometri» (ballong som måler trykk i skjeden) og ultralyd. Vi sammenliknet om det var forskjell i symptomer på underlivsfremfall og lekkasje etter ulike typer fødsel, og om det var forskjell i skade på bekkenbunnsmuskulatur og objektive mål på fremfall. Vi undersøkte hvor godt ultralyd samsvarte med andre undersøkelsesmetoder for mål av styrke i bekkenbunnsmuskulatur. Vi definerte en ultralydskala for mål av styrke.

Gjennomføring

Datainnsamling og analyse av data ble gjennomført slik opprinnelig planlagt. I tillegg til kvinner forløst med tang, vakum og normalfødsel ble det inkludert en gruppe av kvinner kun forløst med keisersnitt, slik at studiebefolkningen ble litt større enn først planlagt. Materialet ble brukt til en ekstra publikasjon i forhold til hva som var planlagt. Tidsfrister for innsamling av data, dataanalyser, artikkelskriving og sammenskriving ble overholdt.

Resultater

Det var ingen forskjell i forekomst av symptomer på underlivsfremfall og lekkasje mellom tang og vakum. Det var mer muskelskader og fremfall ved undersøkelse etter tang enn vakum og normalfødsel. Det betyr at vakum bør foretrekkes fremfor tang. Det var sammenhengen mellom bekkenbunnsmuskelskader og symptomer på fremfall hos kvinner fra normalbefolkningen mange år etter fødsel. Vi definerte en ultralydskala for å måle styrke i bekkenbunnsmuskulaturen.

Samarbeidspartnere

Kjell Åsmund Salvesen- hovedveileder Siv Mørkved- medveileder Begge veiledere er medforfattere på alle 4 publikasjoner Øyvind Salvesen – statistiker. Hjelp til statistiske analyser og medforfatter på 3 artikler.

Videre planer

Jeg er invitert til å presentere studien på kongress for nordisk urogynekologisk forening våren 2017. Jeg har hatt presentasjon av deler av studien for norsk gynekologisk forening. Kollegaer på sykehuset i Trondheim og andre fora der jeg presenterer studien blir gjort oppmerksom på at vakumforløsning bør foretrekkes fremfor tang ved indikasjon for operativ vaginal forløsning. Vi har tatt ibruk ultralyd for måling av styrke i bekkenbunnen og veiledning av pasienter i bekkenbunnstrening.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Jeg har holdt foredrag for Norske Kvinners sanitetsforening i Rissa om forskningsresultatene. For øvrig har jeg ikke hatt noe samarbeid med søkerorganisasjon i å spre resultatene.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Volløyhaug I (2016) Pelvic Floor, Incontinence & Prolapse 15-24 Years after Delivery. NTNU,  Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Artikler:
Volløyhaug I, Mørkved S, Salvesen Ø & Salvesen K (2015) "Pelvic organ prolapse and incontinence 15-23 years after first delivery: a cross-sectional study" BJOG., årg. 122, nr. 7, s. 964-971.
DOI: 10.1111/1471-0528.13322. Epub 2015 Feb 16.

Volløyhaug I, Mørkved S, Salvesen Ø & Salvesen KÅ (2015) "Forceps is associated with increased risk of pelvic organ prolapse and muscle trauma: a cross-sectional study 16-24 years after first delivery" Ultrasound Obstet Gynecol., årg. 46, nr. 4, s. 487-495.
DOI: 10.1002/uog.14891. Epub 2015 Apr 29.

Volløyhaug I, Mørkved S & Salvesen KÅ (2016) "Association between pelvic floor muscle trauma and pelvic organ prolapse 20 years after delivery" Int Urogynecol J., årg. 27, nr. 1, s. 39-45.
DOI 10.1007/s00192-015-2784-8. Epub 2015 Jul 22.

Volløyhaug I, Mørkved S, Salvesen Ø & Salvesen KÅ (2016) "Assessment of pelvic floor muscle contraction with palpation, perineometry and transperineal ultrasound: a cross-sectional study" Ultrasound Obstet Gynecol., årg. 47, nr. 6, s. 768-773.
DOI: 10.1002/uog.15731. Epub 2015 Aug 24.

Sluttrapport/artikler (pdf)

PhD%20avhandling%20Voll%c3%b8yhaug%2023.05.2016.pdf
Paper II.pdf
Paper I.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Volløyhaug I (2016) Pelvic Floor, Incontinence & Prolapse 15-24 Years after Delivery. NTNU,  Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Artikler:
Volløyhaug I, Mørkved S, Salvesen Ø & Salvesen K (2015) "Pelvic organ prolapse and incontinence 15-23 years after first delivery: a cross-sectional study" BJOG., årg. 122, nr. 7, s. 964-971.
DOI: 10.1111/1471-0528.13322. Epub 2015 Feb 16.

Volløyhaug I, Mørkved S, Salvesen Ø & Salvesen KÅ (2015) "Forceps is associated with increased risk of pelvic organ prolapse and muscle trauma: a cross-sectional study 16-24 years after first delivery" Ultrasound Obstet Gynecol., årg. 46, nr. 4, s. 487-495.
DOI: 10.1002/uog.14891. Epub 2015 Apr 29.

Volløyhaug I, Mørkved S & Salvesen KÅ (2016) "Association between pelvic floor muscle trauma and pelvic organ prolapse 20 years after delivery" Int Urogynecol J., årg. 27, nr. 1, s. 39-45.
DOI 10.1007/s00192-015-2784-8. Epub 2015 Jul 22.

Volløyhaug I, Mørkved S, Salvesen Ø & Salvesen KÅ (2016) "Assessment of pelvic floor muscle contraction with palpation, perineometry and transperineal ultrasound: a cross-sectional study" Ultrasound Obstet Gynecol., årg. 47, nr. 6, s. 768-773.
DOI: 10.1002/uog.15731. Epub 2015 Aug 24.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Volløyhaug

Hovedveileder

Kjell Åsmund Salvesen

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Fødsel og risiko for underlivsfremfall
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
St. Olavs hospital
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000
Startdato
15.07.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet