Fokus

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Familiekontoret i Kristiansand fikk innvilget midler til forprosjektet FOKUS for å utvikle en prosjektsøknad for å utvikle tve

Familiekontoret i Kristiansand fikk innvilget midler til forprosjektet FOKUS for å utvikle en prosjektsøknad for å utvikle tverrfaglig samarbeid for identifisering og gjenkjenning av vold mot barn i familien. Målet for forprosjektet var å involvere ulike fagmiljøer til å utarbeide en plan for hvordan arbeide med identifisering og gjenkjenning av fysisk vold mot barn, slik at barn som utsettes for fysisk vold i hjemmet får hjelp og å forebygge vold mot barn. Planprosessen pågikk fra februar til juni 2003.

 

Familiekontoret innhentet innspill fra det kommunale og fylkeskommunale barnevernet, Fylkesmannen, psykisk helsevern, somatisk sykehus, legevakt, skole- og barnehageetaten, Krisesenteret og politiet.

 

Gjennom planprosessen med de ulike instansene ble det utviklet en treårig prosjektplan. Helse og Rehabilitering ga ikke støtte til selve prosjektet. Imidlertid har planprosessen bidratt til å øke bevissthet og engasjement for vold mot barn i Kristiansand. Ulike etater arbeider videre med å utvikle tiltak for å hjelpe barn som utsettes for familievold, samtidig som kommunen i samarbeid med Familiekontoret søker om støtte til prosjektet gjennom andre finansieringskilder.

Prosjektleder/forsker

Frode Olsen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Fokus
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Familiekontoret i Vest Agder
Beløp Bevilget
2003: kr 50 000
Startdato
01.04.2003
Sluttdato
15.06.2003
Status
Avsluttet