Følg hjertet! – en sklerodermistudie

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Finne ut om tidlig ultralyd av hjertet kan forutsi alvorlige hjerte- og lungeproblemer ved systemisk sklerodermi

Sluttrapport

Bakgrunn

Systemisk sklerose, SSc, er en bindevevssykdom som ofte rammer hud, mage/tarm og lunger. Hjertet er også rapportert skadet hos en betydelig andel av pasientene, men det er mangel på kunnskap om hvordan hjertefunksjonen utvikles/svekkes over tid, og hvilken betydning dette har, hos disse pasientene.

Målsetting

Et overordnet mål var å bidra til kunnskap om hvordan hjertesykdom kan oppdages tidlig. Vi ønsket kartlegge hjertefunksjonen til SSc-pasienter i tidlig og sen fase for å avklare eventuell endring i hjertefunksjon. Videre ville vi vurdere sammenheng mellom ulike hjertevariabler og dødelighet for å avdekke pasienter med dårligere prognose. Vi planla og å undersøke sammenheng mellom serummarkører og hjertedysfunksjon hos SSc-pasienter.

Design, metode, materiale

Studien ble gjennomført som en prospektiv kohortstudie. Pasienter ble hentet fra NOSVAR, Norsk systemisk bindevevsykdom og vaskulittregister. NOSVAR inkluderer alle SSc-pasienter ved Rikshospitalet som har samtykket til å bidra med personopplysninger til forskning. Første og siste tilgjengelige ekkokardiografi (ultralydundersøkelse av hjertet) av hver pasient ble analysert for vurdering av strukturelle, systoliske og diastoliske parametere (blodtrykket ut av og inn i hjertet). Ved første konsultasjon ved Rikshospitalet ble blodprøver innsamlet for analysering av serummarkører kjent fra fibrotiske og hjerte-/lunge-relaterte sykdomstilstander. Ved bruk av Cox regresjon ble kliniske, ekkokardiografiske og molekylære parametere undersøkt for prognostisk verdi med hensyn til dødelighet.

Gjennomføring

Serummarkører var analysert i forbindelse med tidligere forskningsprosjekt. Ekkokardiografier ble analysert av AHT fra sept. ’16 til juli ’17. Vi planla å innhente opplysninger om hjerte-komorbiditet fra hjerte-/karregisteret, men dette ble i stedet innhentet fra Rikshospitalets elektroniske datasystem. Øvrig tid gikk til statistiske analyser, manuskriptskriving og presentasjoner på internasjonale forskningskonferanser. Artikkel 1, publisert oktober ’18, omhandlet hyppighet og betydning av diastolisk funksjon hos SSc-pasienter. Artikkel 2, publisert mai ’19, omhandlet hyppighet og betydning av systolisk funksjon. Artikkel 3 ble innsendt i november ’19 og omhandler sammenheng mellom biomarkører og hjertedysfunksjon. PhD-avhandlingen ble levert til UiO i november ’19 og disputas bestått 29. mai ’20. Prosjektet ble noe forsinket grunnet 50 % klinisk arbeid fra januar til juni ’19.

Resultater

Diastolisk dysfunksjon er sterkt prediktor av dødelighet hos pasienter med SSc. Andelen pasienter med diastolisk dysfunksjon økte under oppfølgningstiden. Tross en betydelig andel pasienter med systolisk dysfunksjon, forholdt systolisk funksjon seg stabil gjennom oppfølgingstiden. Høyresidig systolisk funksjon var en sterk prediktor av dødelighet ved SSc. Serummarkørene angiopoietin 2, osteopontin og TRAS var sterkt assosiert med hjertedysfunksjon og død.

Samarbeidspartnere

Prosjektet var et samarbeid mellom hjerteavdelingen og revmatologisk seksjon ved Rikshospitalet. Ekkokardiografi-kontroller ble innhentet fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag fra 2006-2008. Majoriteten av serummarkører ble analysert ved Universitetet i California, Los Angeles.

Videre planer

Funnene omhandlende dårlig prognose ved diastolisk dysfunksjon tiltrakk betydelig oppmerksomhet og ble publisert i Journal of the American College of Cardiology. Det finnes per tid ingen livsforlengende behandling av diastolisk dysfunksjon, og dens behandling er derfor et prioritert forskningsområde innen generell kardiologi. Mht serummarkører og hjertefunksjon er internasjonale valideringsstudier nødvendig før man kan vurdere om regulering av slike molekyler vil kunne være av terapeutisk betydning.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med vår søkerorganisasjon Norske Kvinners Sanitetsforeningen har forløpt uproblematisk.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Tennøe, A. H. (2019). Cardiac Risk Profiling in Systemic Sclerosis. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Tennøe, A. H., Murbræch, K., Andreassen, J. C., Fretheim, H., Garen, T., Gude, E., Andreassen, A., Aakhus, S., Molberg, Ø. & Hoffmann-Vold, A. M. (2018). Left Ventricular Diastolic Dysfunction Predicts Mortality in Patients With Systemic Sclerosis. Journal of the American College of Cardiology, 72(15), 1804-1813.
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.07.068

Tennøe, A. H., Murbræch, K., Andreassen, J. C., Fretheim, H., Midtvedt, Ø., Garen, T., Dalen, H., Gude, E., Andreassen, A., Aakhus, S., Molberg, Ø. & Hoffmann-Vold, A. M. (2019) Systolic Dysfunction in Systemic Sclerosis: Prevalence and Prognostic Implications. ACR Open Rheumatology, 1(4), 258-266.
https://doi.org/10.1002/acr2.1037

Tennøe, A. H., Murbræch, K., Didriksen, H., Ueland, T., Palchevskiy, V., Weigt, S. S., … Hoffmann-Vold, A. M. (2019). Serum Markers of Cardiac Complications in Systemic Sclerosis. Manuskript innsendt for publisering.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappe 251119.pdf
Tenn-e_et_al-2019-ACR_Open_Rheumatology.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Tennøe, A. H. (2019). Cardiac Risk Profiling in Systemic Sclerosis. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Tennøe, A. H., Murbræch, K., Andreassen, J. C., Fretheim, H., Garen, T., Gude, E., Andreassen, A., Aakhus, S., Molberg, Ø. & Hoffmann-Vold, A. M. (2018). Left Ventricular Diastolic Dysfunction Predicts Mortality in Patients With Systemic Sclerosis. Journal of the American College of Cardiology, 72(15), 1804-1813.
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.07.068

Tennøe, A. H., Murbræch, K., Andreassen, J. C., Fretheim, H., Midtvedt, Ø., Garen, T., Dalen, H., Gude, E., Andreassen, A., Aakhus, S., Molberg, Ø. & Hoffmann-Vold, A. M. (2019) Systolic Dysfunction in Systemic Sclerosis: Prevalence and Prognostic Implications. ACR Open Rheumatology, 1(4), 258-266.
https://doi.org/10.1002/acr2.1037

Tennøe, A. H., Murbræch, K., Didriksen, H., Ueland, T., Palchevskiy, V., Weigt, S. S., … Hoffmann-Vold, A. M. (2019). Serum Markers of Cardiac Complications in Systemic Sclerosis. Manuskript innsendt for publisering.

Prosjektleder/forsker

Anders Heiervang Tennøe

Hovedveileder

Anna-Maria Hoffmann-Vold

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Følg hjertet! – en sklerodermistudie
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Klinikk for kirurgi, inflamssjonsmedisin og transplantasjon
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000
Startdato
01.03.2016
Sluttdato
01.09.2019
Status
Under gjennomføring