Food4HealthyLife som kostholdsverktøy for å forebygge hjerte- og karsykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Sunt kosthold er avgjørende for god helse og uheldig kosthold anslås å forårsake 11 millioner dødsfall årlig, ofte relatert til hjerte/kar og metabolske sykdommer. Prosjektgruppen bak studien publiserte i PLOS Medicine (2022) en artikkel med begrenset finansiering. Artikkelen presenterte hva personer kan forvente av helsegevinster av ulike kostendringer, og var blant forskningsartiklene uavhengig av fagfelt som nådde flest personer i 2022. Den ble dekket i over 600 nyhetssaker i mer enn 350 av de største nyhetsmediene, inkludert Le Monde, The Times, CNN News, The Daily Mail, Beijing Bulletin, India Times Post, National Geographics, MSN, Al Jazeera, Die Welt og New Scientist (Altmetrics-score >3000, lastet ned >200 000 ganger). Det overordnete målet for Food4HealthyLife-studien er å legge til rette for sunne matvalg og bidra til at folk prioriterer de mest effektive kostholdsendringene med tanke på egne helsemål. Mer spesifikt er formålene: 1. Utvide Food4HealthyLife-modellen for å ta hensyn til ulike risikoprofiler for kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og fedme; 2. Forbedre brukervennlighet og opplevd relevans av Food4HealthyLife app, og pilotteste denne gjennom et brukerpanelgruppe; 3. Teste effekten av Food4HealthyLife app-basert veiledning blant pasienter med kardiovaskulære og metabolske risikofaktorer i allmennpraksis gjennom en randomisert kontrollert studie. For formål 1, vil vi videreutvikle Food4HealthyLife modellen for sunt kosthold slik at den også tar hensyn til ulike risikoprofiler for kroniske sykdommer i tillegg til høyde, vekt og aktivitetsforskjeller (artikkel 1). For formål 2, vil vi gjennom kvalitative intervjuer i to runder med en co-designprosess der et brukerpanel med 10-20 medlemmer rekruttert gjennom LHL vil være sentrale. Disse sammen med forskere vil bidra til å forbedre brukervennlighet og relevans av appen/verktøyet (artikkel 2). For formål 3, vil PraksisNett-infrastrukturen nyttes til å identifisere og rekruttere 274 personer via fastleger fra primærhelsetjenesten med pre-diabetes eller kardiovaskulære risikofaktorer som vil bli randomisert 1:1 til enten app-assistert veiledning eller standard helsetjenester (artikkel 3). Prosjektgruppen er tverrfaglig og gruppen og samarbeidspartnere har bred spisskompetanse inkludert evalueringer av helsetiltak, ernæring, kroniske sykdommer, modellering, programmering, statistikk/matematikk, sykepleie, folkehelse, psykisk helse og velvære. LHL som partnerinstitusjon vil bidra med brukergruppekompetanse og rekruttere deltakere til pilot (del 2). Brukere er direkte involvert i utformingen av intervensjonen. Food4HealthyLife-prosjektet har et stort potensial for å forbedre folkehelsen gjennom optimalisering av matvalg og kostholdsmønstre. Dette antas å være kostnadseffektivt. Prosjektet vil gi verktøy som kan gjøre det mer gjennomførbart å bedre behandling i primærhelsetjenesten gjennom å fremme sunt kosthold. Dette kan lette presset på helsevesenet.

Prosjektleder

Lars T. Fadnes

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Food4HealthyLife som kostholdsverktøy for å forebygge hjerte- og karsykdom
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring