For tidlig født

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Hvert år fødes om lag 180 ekstremt premature barn i Norge (født før 28. svangerskapsuke). Det settes inn store ressurser i helsevesenet for å redde for tidlig fødte barn. Medisinske framskritt skaper stadig nye muligheter. Hvordan oppleves det å få et prematurt barn? Hva når tiden på sykehuset er over? Og hva når barnet kommer i barnehage- og skolealder? Mange foreldre med for tidlig fødte barn opplever en strøm av spørsmål, usikkerhet og et sug etter informasjon.

 

I filmen ”Født for tidlig” møter vi tre familier med for tidlig fødte barn, i litt ulike faser. Noah ble født i uke 26. Vi følger familien fra sykehuset og hjem i sin egen stue. Lasse, 3 år (født i uke 27) har begynt i barnehagen. Anikken er 8 år (født i uke 29) og går i nå 2. klasse. Foreldrene gir innblikk i hvordan de har opplevd de ulike fasene. Filmen inneholder også intervjuer med noen av de fremste fagfolkene i Norge på området.

 

Med filmen følger også en interaktiv DVD med ressurser i form av intervjuer, fagartikler, fagstoff m.v. beregnet på de som ønsker mer informasjon.

 

Intensjonen med prosjektet har vært å lage et visuelt informasjonsopplegg om barn som blir født for tidlig, hva det innebærer å få – og leve med et for tidlig født barn, og gi foreldre og fagfolk tilgang til erfaringsbasert og faglig forankret kunnskap i denne formen.

 

Prosjektet ble gjennomført uten vesentlige problemer og må betegnes som vellykket. Det er grunn til å anta at prosjektets målsetninger vil bli innfridd. Tilbakemeldingene så langt tyder på at dette er blitt et nyttig og verdifullt verktøy både for foreldre og fagfolk.

 

Filmen og den interaktive DVD`en blir i disse dager ferdigstilt og blir i løpet av mars 2009 lagt ut for distribusjon og salg av Prematurforeningen i Norge og Sørlandet kompetansesenter. Kopi av produktene vil bli ettersendt så snart vi får de tilsendt.


 

Prosjektleder/forsker

Sveinung Wiig Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
For tidlig født
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Sørlandet Kompetansesenter
Beløp Bevilget
2008: kr 383 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
20.01.2008
Status
Avsluttet