For unger og lunger

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

En gruppe foreldre tok våren 2006 initiativ til å danne en interessegruppe for barn med kronisk lungesykdom innen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Foreldregruppen savnet en organisasjon som har som primærformål å stå for interessene til barn med kronisk lungesykdom og drive erfaringsutveksling rundt disse barna. De så LHL som en naturlig ramme for dette.

 

Med prosjektet ”For unger og lunger” ble det mulig å etablere Interessegruppen for barn med kronisk lungesykdom (IBKL). Dette skulle skje gjennom et antall aktiviteter som i årene framover kan danne en ramme for interessegruppens virksomhet. Aktivitetene var:

·        Spredning av informasjonsmateriell om IBKL

·        Fast sosial aktivitet gjennom året for deltakere i IBKL og deres barn

·        Temamøter for foreldrene

·        Familiesamling med deltakere fra hele landet

 

De planlagte aktivitetene er stort sett gjennomført. Det er produsert og distribuert informasjonsbrosjyre, det er utviklet nettsider og etablert et nyhetsbrev. Det er inngått avtale med Glittre-klinikken om lørdagstreff for familier. Temamøter er arrangert, men ikke i planlagt omfang grunnet manglende påmelding. To landsomfattende familiesamlinger er arrangert, hhv. på Røros og i Hurdal.

 

Gjennom prosjektperioden er det etablert en solid plattform for drift av gruppen. Medlemsmassen er likevel mindre enn kunne forvente, og særlig er det få medlemmer utenfor Oslo-området. Målet om å få gruppen etablert kan derfor ikke sies å være fullt ut oppnådd. I IBKLs strategiplan for 2008-2010 ligger det både målsettinger som er oppnådd og mål som gruppen kan jobbe videre med.


 

Prosjektleder/forsker

Arne Gundersen

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
For unger og lunger
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Interessegruppen for barn med kronisk lungesykdom
Beløp Bevilget
2007: kr 160 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet