Forankring av www.morild.org

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Et nettsted for barn og unge, som har foreldre som sliter med psykisk sykdom

Et nettsted for barn og unge, som har foreldre som sliter med psykisk sykdom.

 

Prosjekt Morild, barneperspektivet i voksenpsykiatri (prosjektnummer 1998/1/0277), var et treårig utviklingsprosjekt som ble avsluttet høsten 2002. Prosjektet var et samarbeid mellom offentlige og frivillige organisasjoner og var finansiert av Redd Barna gjennom Helse og Rehabilitering. Prosjekt Morild utviklet en nettside med informasjon til barn og unge. Prosjekt Morild var et tidsavgrenset prosjekt. Det var derfor viktig å finne en organisasjon som ville ta på seg ansvaret for videre drift og utvikling av nettsiden. Nettsiden er primært rettet mot barn som har foreldre som i perioder sliter med psykiske helseproblemer. Nettsiden har siden oppstart hatt et høyt besøkstall som har variert fra mellom 1000 til 3000 treff pr. måned. Ungdom som var i kontakt med prosjekt Morild etterlyste en svartjeneste. En anonym svartjeneste der barn og unge kunne få svar på spørsmål det var vanskelig å stille i andre sammenhenger. I videreutviklingen av nettsiden var det også viktig å gi barn og unge informasjon om hvordan de kan ta vare på egen psykisk helse. Dette er bl.a. gjort ved å bruke historier, fokusere på ulike valg vi har i livet og hvilke konsekvenser valgene har for følelsene våre.

 

Målsettingen med prosjektet har vært å forankre nettsiden i en organisasjon og et fagmiljø som ser på nettinformasjon og kommunikasjon som viktige redskaper i forebyggende arbeid. Målet var å videreutvikle nettsiden med et forum, en svartjeneste og en barneside.

 

Prosjektet har hatt og vil få betydning på flere nivåer. Prosjektet har bidratt til at nettstedet nå har sin forankring i FoU avd. i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sørlandets sykehus – HF. Det betyr at videre drift av nettsiden er sikret. Videre har prosjektet bidratt til at målgruppen har fått et tilbud de ellers ikke ville fått, utviklingen av svartjenesten er banebrytende i psykisk helsevern for barn og unge. Både svartjenesten og forumet vil kunne bidra til at kunnskapen om målgruppen øker generelt. Den oppdaterte nettsiden med forum og barneside var klar på nettet 15.12.2003. Svartjenesten er ferdig utviklet, men venter på konsesjon fra datatilsynet og vil trolig være tilgjengelig ca 1. april 2004. Prosjektet har bidratt til at det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet rundt målgruppen i Vest-Agder har blitt svært bra. Kunnskapen om dette vil andre deler av landet kunne dra nytte av.

Prosjektleder/forsker

Agnes Rabbe

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Forankring av www.morild.org
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2003: kr 150 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet