Fordi straffen rammer flere.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Situasjonen for mange pårørende med et familiemedlem i fengsel er preget av mange belastninger, og straffen til den innsatte rammer i stor grad også dem. I undersøkelsen «Pårørendes helse og livskvalitet» (FFP, 2009) fant vi at helsesituasjonen for 50 prosent av de spurte hadde blitt dårligere som følge av fengslingen. Gjennom deltakelse i FFPs støttegrupper hvor pårørende opplever støtte og forståelse fra andre, er det en målsetting at dette vil bidra til mindre grad av sosial isolering og bedre psykisk helse. Dette vil positivt kunne påvirke mestring av livssituasjonen som pårørende.

Målsetting

Det er en målsetning for prosjektet å bidra til bedret helse og livskvalitet hos pårørende. Gjennom deltakelse i FFPs støttegrupper hvor pårørende opplever støtte og forståelse fra andre, er det en målsetting at dette vil bidra til mindre grad av sosial isolering og en bedre psykisk helse.

Målgruppe

Pårørende med et familiemedlem i fengsel, spesifikt foreldre til innsatte samt unge voksne i aldersgruppen 18-30 med ulik type relasjon til innsatte.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere ønsker vi å øke hyppigheten til treff hver måned for begge grupper (fra 2-4 treff pr semester). To av treffene vil i løpet av prosjektperioden bestå av én kulturell og én kreativ aktivitet. Vi ønsker også å invitere begge grupper på helgetur med overnatting én gang pr prosjektår. Treffene skal gjennomføres i FFPs lokaler i Oslo sentrum. De finner sted på ettermiddagstid fra kl. 17 til 19, og vi serverer noe å spise på. Støttegruppene ledes rådgivere og seniorrådgivere som har arbeidet i FFP i lang tid og som har fagbakgrunn fra psykologi, sosialt arbeid og kriminologi. Rådgivernes rolle er å svare på spørsmål, informere om regler og rutiner i kriminalomsorgen og aktuelle fengsler, «dra i gang» gruppene og tilrettelegge for gode samtaler. Noen ganger er det også en viktig rolle å berolige og bidra med faktainformasjon for å hindre at enkeltes opplevelser knyttet til fengselet blir til «oppleste og vedtatte sannheter» for gruppa til å gjelde for kriminalomsorgen generelt. Støttegruppene er åpne, noe som vil si at nye deltakere kan bli med når som helst i forløpet, og deltakere binder seg ikke til å delta hver gang. Dette skaper etter vår erfaring en god dynamikk i gruppene.

Fremdriftsplan

Jan-juni 2020: Info og rekruttering. Støttegruppe for foreldre og for unge voksne. Helgetur begge grupper. Aug-des 2020: Info og rekruttering. Støttegruppe for foreldre og for unge voksne. Teaterforestilling begge grupper. Jan-juni 2021: Info og rekruttering.Støttegruppe for foreldre og for unge voksne. Helgetur begge grupper. Aug- des 2021:Info og rekruttering Støttegruppe for foreldre og for unge voksne. Keramikkverksted. Evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dam_Fordi straffen rammer flere_2020 ��� 2021 .pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Fordi straffen rammer flere.
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2020: kr 230 000, 2021: kr 240 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring